Üçgende Temel Kavramlar 9. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

9. Sınıf Üçgenler ünitesinde yer alan Üçgende Temel Kavramlar konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Açı Çeşitleri, Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

Geometri konusunda, açıların çeşitlerini ve paralel doğruların bir kesenle oluşturduğu açıların özelliklerini paylaşacağız.

Açı Çeşitleri

Aynı başlangıç noktalarına sahip olan iki ışın arasında kalan bölgeye açı denir. Bu açı, \widehat{A B C} veya \widehat{C B A} şeklinde gösterilebilir.

Üçgende açı

(\widehat{A B C}) nın ölçüsü \mathrm{m}(\widehat{A B C}) ile gösterilir.

Dar açı: Ölçüsü 0^{\circ} ile 90^{\circ} arasında olan açıya denir.

Üçgende dar açı

0^{\circ} < \mathrm{m}(\widehat{A B C}) <  90^{\circ}

Dik açı: Ölçüsü 90^{\circ} olan açıya denir.

Üçgende dik açı

\mathrm{m}(\widehat{A B C}) = 90^{\circ}

Geniş açı: Ölçüsü 90^{\circ} ile 180^{\circ} arasında olan açıya denir.

Üçgende geniş açı

90^{\circ} < \mathrm{m}(\widehat{A B C}) <  180^{\circ}

Doğru açı: Ölçüsü 180^{\circ} olan açıya denir.

Doğru açı

Tam açı: Ölçüsü 90^{\circ} olan açıya denir

Tam açı

Komşu açılar:  Birer kolu ortak olan açılara denir.

Komşu açılar

\widehat{A B C} ile \widehat{D B C} komşu açılardır.

Tümler açılar: Ölçüleri toplamı 90^{\circ} olan açılara denir.

Bütünler açılar: Ölçüleri toplamı 180^{\circ} olan açılara denir.

Komşu tümler açılar: Ölçüleri toplamı 90^{\circ} olan komşu açılara denir.

Komşu tümler açı

\widehat{A B D} ile \widehat{D B C} komşu tümler açılardır.

Komşu bütünler açılar: Ölçüleri toplamı 180^{\circ} olan komşu açılara denir.

Komşu bütünler açı

\widehat{A B D} ile \widehat{D B C} komşu bütünler açılardır.

Ters açılar: Birbirini ksen iki doğrunun oluşturduğu komşu olmayan açılardır. Ters açıların ölçüleri eşittir.

a = c ve b = d

Ters açılar

Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılar

Paralel iki doğrunun bir kesen doğru ile yaptığı açılar, geometride paralel doğruların ilişkilerini anlamamıza yardımcı olan bir konudur. Eğer iki doğru paralel ise, aralarında herhangi bir noktada kesişmezler. Ancak, bir üçüncü doğru bu paralel doğruları keserse, bu kesen doğru ile paralel doğrular arasında çeşitli açılar oluşur.

d_1 / / d_2 ve d_3 bu doğruları kesen bir doğrudur.

Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılar

a ile x, b ile y, d ile t ve c ile z yöndeş açılar olup ölçüleri eşittir.
a = x , b = y
d = t, c= z
c ile x ve b ile t iç ters açılar olup, ölçüleri eşittir.
c = x, b = t
a ile z, d ile y dış ters açılar olup ölçüleri eşittir.
a = z, d = y

Paralel iki doğrunun yaptığı açıların özelliği

d_1 / / d_2 \Rightarrow x=a+b dir. 

Paralel iki doğrunun yaptığı açıların özelliği

d_1 / / d_2 \Rightarrow a+b = 180^{\circ} dir.

Üçgende Açılar

Bir üçgenin iç açıları toplamı 180^{\circ} dir.
Bir üçgenin dış açıları toplamı 360^{\circ}
İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

İkizkenar üçgen

IABI = IACI ise,
\mathrm{m}(\widehat{A B C}) = \mathrm{m}(\widehat{A C B}) olur.
Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamıdır.
Üç kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.

Eşkenar üçgen

a = b = c = 60^{\circ}

Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Bu Kenarların Karşılarındaki Açıların Ölçüleri Arasındaki İlişkiler

Bir üçgende, ölçüleri farklı olan iki açı düşünüldüğünde, büyük açının karşısındaki kenarın uzunluğu, küçük açının karşısındaki kenardan daha uzundur.

Üçgende kenar uzunlukları

c < b < a ise,
\mathrm{m}(\widehat{B C A}) < \mathrm{m}(\widehat{A B C}) < \mathrm{m}(\widehat{B A C})

Uzunlukları Verilen Üç Doğru Parçasının Hangi Durumlarda Üçgen Oluşturduğunun Değerlendirilmesi

Bir üçgende, herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunluklarının toplamından daha küçüktür ve bu farkın mutlak değeri daha büyüktür. Bu özelliğe “üçgen eşitsizliği” adı verilir.

Üçgen eşitsizliği

Ib – cI < a < b +c
Ia – cI < b < a +c
Ia – bI < c < a +b
Farklı doğrular üzerinde bulunan üç doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle  üçgen elde edilemeyebilir.

\alpha>90^{\circ} den büyük veya küçük olduğu durumlarda kenar uzunlukları

\alpha>90^{\circ}den büyük veya küçük olduğu durumlarda kenar uzunlukları;

    \[\begin{aligned}& \alpha>90^{\circ} \Rightarrow a^2>b^2+c^2 \\& \alpha<90^{\circ} \Rightarrow a^2<b^2+c^2\end{aligned}\]

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.