Üçgenler 9. Sınıf Özeti Konu Anlatımı

9. Sınıf Üçgen konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Üçgenlerde temel kavramlar

Üçgenler, geometride önemli bir şekil olarak karşımıza çıkar ve üçgenlerin açı özellikleri, üçgenlerle ilgili birçok işlemde kullanılır. Bu konu altında, üçgenlerin açı özellikleriyle ilgili temel kavramlar, açı çeşitleri gibi konuları ele alacağız.

Açı Çeşitleri, Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

Üçgenlerde temel kavramlardan; açı çeşitleri, paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açı ve özelliklerinin önemli kısımlarını özetledim.

Üçgende Açı Özellikleri ile İlgili İşlemler

Üçgende açı; dik açı, dar açı, geniş açı, doğru açı, tam açı, komşu açı, tümler açı, bütünleyici açı ve ters açı özelliklerini özetledim.

Açı çeşitleri, Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasında kalan bölgeye açı denir. Açı \widehat{A B C} veya \widehat{C B A} olarak gösterilebilir.

Üçgende açı

(\widehat{A B C}) nın ölçüsü \mathrm{m}(\widehat{A B C}) ile gösterilir.

Dar açı: Ölçüsü 0^{\circ} ile 90^{\circ} arasında olan açıya denir.
0^{\circ} < \mathrm{m}(\widehat{A B C})90^{\circ}

Üçgende dar açı

Dik açı: Ölçüsü 90^{\circ} olan açıya denir.
\mathrm{m}(\widehat{A B C}) = 90^{\circ}

Üçgende dik açı


Geniş açı: Ölçüsü 90^{\circ} ile 180^{\circ} arasında olan açıya denir.
90^{\circ} < \mathrm{m}(\widehat{A B C})180^{\circ}

Üçgende geniş açı


Doğru açı: Ölçüsü 180^{\circ} olan açıya denir.

Doğru açı


Tam açı: Ölçüsü 90^{\circ} olan açıya denir.

Tam açı

Komşu açılar:  Birer kolu ortak olan açılara denir.
\widehat{A B C} ile \widehat{D B C} komşu açılardır.

Komşu açılar

Tümler açılar: Ölçüleri toplamı 90^{\circ} olan açılara denir.

Bütünler açılar: Ölçüleri toplamı 180^{\circ} olan açılara denir.

Komşu tümler açılar: Ölçüleri toplamı 90^{\circ} olan komşu açılara denir.

Komşu tümler açı

\widehat{A B D} ile \widehat{D B C} komşu tümler açılardır.

Komşu bütünler açılar: Ölçüleri toplamı 180^{\circ} olan komşu açılara denir.

Komşu bütünler açı

\widehat{A B D} ile \widehat{D B C} komşu bütünler açılardır.

Ters açılar: Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu komşu olmayan açılardır. Ters açıların ölçüleri eşittir.
a = c ve b = d

Ters açılar
Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılar

d_1 / / d_2 ve d_3 bu doğruları kesen bir doğrudur.

Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılar


a ile x, b ile y, d ile t ve c ile z yöndeş açılar olup ölçüleri eşittir.
a = x , b = y
d = t, c= z
c ile x ve b ile t iç ters açılar olup, ölçüleri eşittir.
c = x, b = t
a ile z, d ile y dış ters açılar olup ölçüleri eşittir.
a = z, d = y

d_1 / / d_2 \Rightarrow x=a+b dir.  

Paralel iki doğrunun yaptığı açıların özelliği


d_1 / / d_2 \Rightarrow a+b = 180^{\circ} dir.

Paralel iki doğrunun yaptığı açıların özelliği

Üçgende Açı

Bir üçgenin iç açıları toplamı 180^{\circ} dir.
Bir üçgenin dış açıları toplamı 360^{\circ} dir.
İkizkenar üçgen, iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere denir.

İkizkenar üçgen

IABI = IACI ise,
\mathrm{m}(\widehat{A B C}) = \mathrm{m}(\widehat{A C B}) olur.
Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamıdır.


Eşkenar üçgen, üç kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere denir. Yani, a = b = c = 60^{\circ}

Eşkenar üçgen

Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Bu Kenarların Karşılarındaki Açıların Ölçüleri Arasındaki İlişkiler

Bir üçgende ölçüleri eşit olmayan iki açıdan ölçüsü büyük olan açının karşısıdaki kenarın uzunluğu ölçüsü, küçük olan açını karşısındaki kenarın uzunluğundan büyüktür.

Üçgende kenar uzunlukları

c < b < a ise, 
\mathrm{m}(\widehat{B C A}) < \mathrm{m}(\widehat{A B C}) < \mathrm{m}(\widehat{B A C})

Uzunlukları Verilen Üç Doğru Parçasının Hangi Durumlarda Üçgen Oluşturduğunun Değerlendirilmesi

Üçgen eşitsizliği, herhangi bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğunun, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyük olmasıdır.

Üçgen eşitsizliği

|b – c| < a < b +c
|a – c| < b < a +c
|a – b| < c < a +b
Farklı doğrular üzerinde bulunan üç doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle üçgen elde edilemeyebilir.

\alpha 90^{\circ} den büyük veya küçük olduğu durumlarda kenar uzunlukları

    \[\begin{aligned}& \alpha>90^{\circ} \Rightarrow a^2>b^2+c^2 \\& \alpha<90^{\circ} \Rightarrow a^2<b^2+c^2\end{aligned}\]

dir.

Üçgenlerde eşitlik ve benzerlik

Üçgenler arasındaki benzerlik kavramı, benzer üçgenlerin özellikleri, benzerlik teoremleri, benzerlik kriterleri konularını özetledim.

İki üçgenin eş olması için gereken koşullar

Üçgenler arasındaki eşlik ifadesini yazarken, üçgenlerin köşelerinin sıralaması önemli çünkü karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşit olan üçgenlere eş üçgen denir.
\widehat{A B C} ile \widehat{D E F} eş üçgenler ise \widehat{A B C} \cong \widehat{D E F} şeklinde gösterilir.

Kenar-Açı-Kenar (K. A. K.) Eşitlik Kuralı

Karşılıklı iki kenarının uzunluğu ve bu iki kenarın oluşturduğu açıların ölçüleri eşit olan, üçgenler eştir. Bu duruma Kenar-Açı-Kenar (K. A. K.) Eşitliği denir.

Kenar-Açı-Kenar (K. A. K.) Eşitliği

|A B|=|D E|,|A C|=|D F| ve m(\widehat{B A C})=m(\widehat{E D F}) ise;
\widehat{A B C} \cong \widehat{\mathrm{DEF}} olur.

Açı-Kenar-Açı (A. K. A.) Eşitlik Kuralı

Karşılıklı iki açısının ölçüsü ve bu açıların arasındaki kenarlarının uzunluları eşit olan üçgenler eştir. Bu duruma Açı-Kenar-Açı (A. K. A.) Eşitliği denir.

Açı-Kenar-Açı (A. K. A.) Eşitliği

\begin{aligned} & m(\widehat{A B C})=m(\widehat{D E F}), m(\widehat{A C B})=m(\widehat{D F E}) \text { ve } \\ & |B C|=|E F| \text { ise } \widehat{A B C} \cong \widehat{D E F} \text { olur. }\end{aligned}

Kenar-Kenar-Kenar (K. K. K.) Eşilik Kuralı

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olan üçgenler eştir. Bu duruma Kenar-Kenar-Kenar (K. K. K.) Eşiliği denir. Kenarlarının uzunlukları eşit olan üçgenlerde eş kenarların karşılarındaki açıların ölçüleri de eştir.

Kenar-Kenar-Kenar (K. K. K.) Eşiliği

|A B|=|D E|,|B C|=|E F| ve |A C|=|D F| ise
\widehat{\mathrm{ABC}} \cong \widehat{\mathrm{DEF}} olur.

Eş üçgenlerin karşılıklı yükseklikleri de eşittir.
Eş üçgenlerin karşılıklı kenarortayları da eşittir.
Eş üçgenlerin karşılıklı açıortayları da eşittir.

İki Üçgenin Benzer olması için gereken koşular

Karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve karşılıklı açıları eş olan üçgenler benzer üçgenlerdir. \widehat{A B C} ile \widehat{D E F} benzer üçgenler ise \widehat{A B C} \sim \widehat{D E F} şeklinde gösterilir.
Benzer üçgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları oranına benzerlik oranı denir.

Kenar-Açı-Kenar (K. A. K.) Benzerlik Kuralı

Karşılıklı iki kenarın uzunluğu orantılı ve bu iki kenarın oluşturduğu açıların ölçüleri eşit olan üçgenler benzerdir. Bu duruma Kenar-Açı-Kenar (K. A. K.) Benzerlik Kuralı denir.

Kenar-Açı-Kenar (K. A. K.) Benzerliği

\frac{|A B|}{|D E|}=\frac{|B C|}{|E F|}=k(k \in R) ve m(\widehat{A B C})=m(\widehat{D E F}) ise \widehat{A B C} \sim \widehat{D E F} dir.

Kenar-Kenar-Kenar (K. K. K.) Benzerlik Kuralı

Karşılıklı olarak üç kenarının uzunlukları orantılı olan üçgen benzerdir. Bu duruma Kenar-Kenar-Kenar (K. K. K) Benzerlik Kuralı denir.

Kenar-Kenar-Kenar (K. K. K) Benzerliği

\frac{|A B|}{|D E|}=\frac{|A C|}{|D F|}=\frac{|B C|}{|E F|}=k ise \widehat{A B C} \sim \widehat{D E F} dır.

Açı-Açı (A. A.) Benzerlik Kuralı

Karşılıklı olarak ikişer açısının ölçüsü eşit olan üçgenler benzerdir. Bu duruma Açı-Açı Benzerlik Kuralı denir.

Açı-Açı Benzerliği

m(\widehat{A B C})=m(\widehat{D E F}) ve m(\widehat{A C B})=m(\widehat{D F E}) ise \widehat{A B C} \sim \widehat{D E F} dir.

Bezerlik oranı 1 olan benzer üçgenler aynı zamanda eş üçgenlerdir.
Eş üçgenler aynı zamanda benzerdir.

İki benzer üçgenin orantılı kenarlarına ait açıortayların uzunlukları oranı, benzerlik oranına eşittir.
İki benzer üçgenin orantılı kenarlarına ait kenarortayların uzunlukları oranı, benzerlik oranına eşittir.
İki benzer üçgenin orantılı kenarlarına ait yüksekliklerin uzunlukları oranı, benzerlik oranına eşittir.

Üçgenin Bir Kenarına Paralel ve Diğer İki Kenarını Kesecek Şekilde Çizilen Doğrunun Ayırdığı Doğru Parçaları Arasındaki İlişki

Temel orantı teoreminde, bir üçgenin bir kenarına paralel olan ve üçgenin diğer kenarlarını farklı noktalarda kesen bir doğru, kestiği kenarları orantılı olarak böler. Ayrıca, bir doğru, bir üçgenin iki kenarını keserek, kesitiği kenarlar üzerinde orantılı doğru parçaları oluşturuyorsa, bu doğru üçüncü kenara paraleldir.

\mathrm{d} / /[\mathrm{BC}] \Leftrightarrow \frac{|A D|}{|\mathrm{DB}|}=\frac{|\mathrm{AE}|}{|\mathrm{EC}|} tır.

Temel orantı teoremi

Birinci Thales Teoremine göre, birbirine paralel en az üç doğru ve bunları kesen iki doğru üzerinde orantılı doğru parçaları oluşturur.

Birinci Thales Teoremi

d_3 / / d_4 / / d_5 \Rightarrow \frac{|A B|}{|B C|}=\frac{|D E|}{|E F|} olur.

İkinci Thales Teoremine göre, kesişen iki doğru paralel iki doğru tarafından kesildiğinde oluşan üçgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılı­dır.

İkinci Thales Teoremi


\frac{|A B|}{|A D|}=\frac{|A C|}{|A E|}=\frac{|B C|}{|D E|} olur.

[D E] / /[B C],|A D|=|D B| ve |A E|=|E C| ise [D E], \widehat{A B C} nin orta tabanıdır.

    \[|\mathrm{DE}|=\frac{|\mathrm{BC}|}{2} \text { olur. }\]

Üçgende orta taban

Üçgenin Yardımcı Elemanları

Üçgenin açıortayı, kenarortayı ve yüksekliği üçgenin yardımcı elemanlarıdır. Bu elemanların özelliklerinden ve önemli yerlerinden kısaca bahsettim.

Üçgenin İç ve Dış Açıortayları

Açıortay, bir açıyı iki eşit parçaya ayıran ışına denir.

Açıortay


Bir açının açıortayı üzerinde alınan herhangi bir noktadan açının kollarına çizilen dikmelerin uzunlukları eşittir. Yani |FM|= |ME| dir. Bu teoremin karşıt tersi de doğrudur.
\widehat{\mathrm{BFM}} \cong \widehat{\mathrm{BEM}} olduğundan |\mathrm{BF}|=|\mathrm{BE}| tir.

Bir açının açıortayı üzerinde alınan herhangi bir noktadan açının kollarına çizilen dikmelerin uzunlukları eşittir.

Bir açının oluşturduğu iç ve dış bölgeler;

Açının oluşturduğu iç ve dış bölge

Bir üçgenin iç açısını iki eşit parçaya ayıran doğru parçasına, bu açının köşesiyle karşı kenarı arasındaki parçaya ise üçgenin o köşesine ait açıortayı denir. \widehat{B A C} na ait açıortayın uzunluğu n_A ile gösterilir. Üçgenin üç iç açıortayı üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir.

Üçgenin üç iç açıortayı bir noktada kesişir

İç açıortay teoremi

\widehat{\mathrm{BFM}} \cong \widehat{\mathrm{BEM}} olduğundan |\mathrm{BF}|=|\mathrm{BE}| tir.

ABC üçgeninde A köşesine ait iç aççıortay, [A N] ise \frac{|A B|}{|A C|}=\frac{|B N|}{|N C|} olur.

İç açıortay teoremi

Dış açıortay teoremi

ABC üçgeninde A köşesindeki dış açıyı iki eş parçaya ayıran ışının, açının köşesi ile [B C] nın uzantısını kestiği nokta arasında kalan doğru parçasına üçgenin A köşesine ait dış açıortayı denir. Dış açıortayın uzunluğu n_A^{\prime} ile gösterilir. Eğer A köşesine ait dış açıortay [B C] nın uzantısını N noktasına keserse, \frac{|\mathrm{NC}|}{|\mathrm{NB}|}=\frac{|\mathrm{AC}|}{|\mathrm{AB}|} olur.

Dış açıortay teoremi

ABC üçgenin B ve C köşelerine ait iç açıortayları D noktasında kesişiyorsa,

    \[m(\widehat{B D C})=90^{\circ}+\frac{m(\widehat{B A C})}{2} \text { olur. }\]

Üçgenin iki farklı köşesinden çıkan açıortayların oluştuğu üçgende açı

ABC üçgeninde B ve C köşelerine ait dış açıortay ile A köşesine ait iç açıortay üçgenin dışında bir noktada örneğin D noktasında kesişir. Bu durumda;

    \[m(\widehat{B D C})=90^{\circ}-\frac{m(\widehat{B A C})}{2} \text { olur. }\]

Üçgende iki farklı köşesinden çıkan dış açıortay ile diğer köşeye ait iç açıortay üçgenin dışında bir noktada kesişmesi

ABC üçgeninde B köşesine ait iç açıortay ile C köşesine ait dış açıortay D noktasında kesiştiği durumda;

Bir üçgenin açıortayı ve kenarortayı, aynı noktada kesildiğinde oluşan kesişimi


    \[m(\widehat{B D C})=\frac{m(\widehat{B A C})}{2} \text { olur. }\]

Üçgenin Kenarortayları

A köşesinden çizilen kenarortay [AF] dır ve V_a ile gösterilir.
B köşesinden çizilen kenarortay [BE] dır ve V_b ile gösterilir.
C köşesinden çizilen kenarortay [CD] dır ve \mathrm{V}_{\mathrm{c}} ile gösterilir.
Ağırlık merkezi, bir üçgenin kenarortayları üçgenin içinde kesiştiği noktaya denir ve \mathrm{G} ile gösterilir. ABC üçgenin ağırlık merkezi G’dir ve ağırlık merkezi üçgenin kenarortaylarını 2 ye 1 oranında böler.

    \[\frac{|A G|}{|G F|}=\frac{|B G|}{|G E|}=\frac{|C G|}{|G D|}=2 \text { olur. }\]

Ağırlık merkezi


Bir üçgende, bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasıyla birleştiren doğru parçasına, üçgenin o kenarına ait kenarortayı denir. ABC üçgeninde BC kenarını ait kenarortay [AD]’dir.

BC kenarını ait kenarortay [AD]

Kenarortayda 3 1 2 kuralı
Üçgenin ağırlık merkezi ile orta tabanın kenarortay üzerinde ayır­dığı uzunluklar köşeden başlamak üzere 3, 1 ve 2 sayılarıyla orantılıdır.

Kenarortayda 3 1 2 kuralı

Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri

Doğru parçasının orta dikmesi üzerinde herhangi bir nokta, doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıktadır. Eğer CD doğrusu [AB] nin orta dikmesi ise, |AC| = |BC| olur.

CD doğrusu [AB] nin orta dikmesi ise, |AC| = |BC| olur

Herhangi bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta olan noktalar, doğru parçasının orta dikmesi üzerindedir. Yani, |CA| = |CB| ise C noktası [AB]’nin orta dikmesi üzerindedir.

|CA| = |CB| ise C noktası [AB] nin orta dikmesi üzerinde olur

Kenar orta dikme, üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasından geçen kenara dik olan doğru parçasına denir. Üçgenin kenar orta dikmeleri bir noktada kesişir.

Kenar orta dikme

Bir üçgenin kenar orta dikmelerinin kesişim noktası üçgenin köşe noktaların­ dan eşit uzaklıktadır.
Eğer K noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıysa IAKI = IKBI = IKCI olur.

Kenar orta dikmelerinin kesim noktası

Üçgenin yükseklikleri

Üçgenin diklik merkezi, bir üçgende yükseklikleri aynı noktada kesiştiği yerdir.

Diklik merkezi

Bir üçgende herhangi bir köşeden karşı kenara indirilen dik doğru parçası o kenara ait yükseklik denir. 
|AH| = h_a ile gösterilir.

Üçgende yükseklik

ABC ikizkenar üçgeninde, |AB| = |AC| olduğunda F diklik merkezi ise,
|FB| = |FC|, |FD| = |FE|, |AD| = |AE|, |BD| = |CE| ve |BE| = |DC| olur.

İkizkenar üçgende diklik merkezi

İkizkenar üçgende taban üzerinde alınan herhangi bir noktanın eş olan kenarlara çizilen yüksekliklerin uzunlukları toplamı, üçgenin eş olan kenarlarına ait yüksekliklerin uzunluklarına eşittir.
Yani, ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| ise |DE| + |DF| = |CK| = |BL| olur.

İkizkenar üçgenin tabanı üzerindeki bir noktaya çizilen yüksekliklerin uzunlukları toplamı, eşit kenarlara ait yüksekliklerin uzunluklarına eşit

Eşkenar üçgen içerisinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı, eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir. Yani, ABC eşkenar üçgeninde, |PD| + |PE| + |PF| = |BH| olur.

Eşkenar üçgen içerisinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı, eşkenar üçgenin yüksekliğine eşit

Dik Üçgen ve Trigonometri

Dik üçgenler, geometride önemli bir şekil olarak karşımıza çıkar ve trigonometri alanında da büyük bir öneme sahiptir. Bu konu içinde; Pisagor teoremi, Öklid teoremi, dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları ve birim çember, trigonometrik oranları birim çember üzerindeki noktaların koordinatları ile ilişkisinden bahsedeceğim.

Dik Üçgende Pisagor Teoremi

Bir açısı 90^{\circ} olan üçgene dik üçgen denir. 90^{\circ} ‘nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenarlar denir.

Dik üçgen
Kare ve dikdörtgen alanı

Şekil 1: A (ABCD) = a^2 + 2bc
Şekil 2: A (KLMN) = b^2 + c^2 - 2bc
A (ABCD) = A (KLMN)
a^2 + 2bc = b^2 + c^2 + 2bc
a^2 = b^2 + c^2

Pisagor Bağıntısı, bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşit olduğu bağıntıya denir.

Pisagor bağlantısı

Pisagor Bağıntısını sağlayan pozitif tam sayı üçlülerine Pisagor Üçlüleri denir. Örneğin;

3-4-5 
6-8-10 
8-15-17 
5-12-13 
7-24-25 
20-21-29

Özel üçgenler

Açı ölçüleri 30^{\circ}, 60^{\circ}, 90^{\circ} olan üçgende;
30^{\circ} nin karşısındaki kenarın uzunluğu, hipotenüsün uzunluğunun yarısıdır.
60^{\circ} nin karşısındaki kenarın uzunluğu, 30^{\circ} nin karşısındaki kenarın uzunluğunun \sqrt{3} katıdır.

30^{\circ}, 60^{\circ}, 90^{\circ} Üçgeni

İkizkenar dik üçgende hipotenüsün uzunluğu dik kenarlardan birinin uzunluğunun \sqrt{2} katıdır.

45^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ} Üçgeni


Tabanlarını aynı iki farklı üçgenin, tepe açılarından tabana dikme indirilirse, üçgenlerin kenarları arasındaki bağlantı x^2 + t^2 = z^2 + y^2 şeklinde olur.

Tabanlarını aynı iki farklı üçgenin, tepe açılarından tabana dikme indirilmesi

Tabanlarını aynı iç içe geçmiş iki farklı üçgenin, tepe açılarından tabana dikme indirilirse, üçgenlerin kenarları arasındaki bağlantı a^2 + c^2 = b^2 + d^2

Tabanlarını aynı iç içe geçmiş iki farklı üçgenin, tepe açılarından tabana dikme indirilmesi

Öklid Teoremi

Bir dik üçgende bir dik kenarın uzunluğunun karesi, hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalardan kendi tarafında olanın uzunluğu ile hipotenüs uzunluğunun çarpımına eşittir.

Öklid teoremi

Yani;
h^2 = p . k
c^2 = p . a
b^2 = k . a

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Bir dik üçgenin kenarları arasındaki oran ile bu üçgenle eşit açılara sahip olan başka bir dik üçgenin kenarları arasında­ ki oranlar aynıdır.

\alpha açısının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant

– Bir dik üçgende bir dar açının karşısında bulunan dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o açının sinüsü denir.
\sin \alpha=\frac{\text { Karşı Dik Kenar Uzunluğu }}{\text { Hipotenüs Uzunluğu }}=\frac{b}{a}
– Bir dik üçgende bir dar açıya komşu olan dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o açının kosinüsü denir.
\cos \alpha=\frac{\text { Komşu Dik Kenar Uzunluğu }}{\text { Hipotenüs Uzunluğu }}=\frac{c}{a}
– Bir dik üçgende bir dar açının karşısında bulunan dik kenarın uzunluğunun açıya komşu olan dik kenarın uzunluğuna oranına o açının tanjantı denir.
\tan \alpha=\frac{\text { Karşı Dik Kenar Uzunluğu }}{\text { Komşu Dik Kenar Uzunluğu }}=\frac{b}{c}
– Bir dik üçgende bir dar açıya komşu olan dik kenarın uzunluğunun açının karşısında bulunan dik kenarın uzunluğuna oranına o açının kotanjantı denir.
\cot \alpha=\frac{\text { Komşu Dik Kenar Uzunluğu }}{\text { Karşı Dik Kenar Uzunluğu }}=\frac{b}{c}

Hatırlatma: \cot \alpha=\frac{1}{\tan \alpha}


Tümler açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir.
a + b = 90^{\circ} ise,
sina = cosb
cosa = sinb 
tana= cotb
cota = tanb olur.

30^{\circ}, 45^{\circ}, 60^{\circ} sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri

Birim Çember ve Trigonometrik Oranların Birim Çember Üzerindeki Noktaların Koordinatları ile İlişkisi

Merkezi orijin ve yarıçapının uzunluğu 1 birim olan çembere birim çember denir. A(x, y) noktası birim çember üzerinde ise,
x^2 + y^2 = 1 olur.

Birim çember

\alpha açısının ölçüsünün kosinüs değeri, A noktasının apsisine, sinüs değeri A noktasının ordinatına eşittir. 

\alpha açısının tanjant değeri, [OA nın x = 1 doğrusunu kestiği B noktasının koordinatına, kotanjant değeri [OA nın y = 1 doğ­rusunu kestiği C noktasının apsisine eşittir.

\alpha açısının tanjant değeri, [OA nın x = 1 doğrusunu kestiği B noktasının koordinatına, kotanjant değeri [OA nın y = 1 doğ­rusunu kestiği C noktasının apsisine eşit

x ekseni kosinüs ekseni, y ekseni sinüs ekseni, x = 1 doğrusu tanjant ekseni, y = 1 doğrusu kotanjant ekseni olarak adlandırılır.

x ekseni kosinüs ekseni, y ekseni sinüs ekseni, x = 1 doğrusu tanjant ekseni, y = 1 doğrusu kotanjant ekseni

Geniş açıların birim çemberi kestiği nokta, dik koordinat sisteminin ikinci bölgesinde olduğu için bu noktanın apsisi negatif, ordinatı pozitiftir.
[OA nın y = 1 doğrusunu kestiği B noktası, dik koordinat sisteminin ikinci bölgesinde olduğu için bu noktanın apsisi negatiftir.
[OA nın uzantısının x = 1 doğrusunu kestiği E noktası, dik koordinat sisteminin dördüncü bölgesinde olduğu için bu noktanın ordinatı negatiftir.
\alpha geniş açı ise \sin \alpha değeri pozitif; \cos \alpha, \tan \alpha, \cot \alpha değerleri negatiftir.

Geniş açıların birim çemberi kestiği nokta, dik koordinat sisteminin ikinci bölgesinde olduğu için bu noktanın apsisi negatif, ordinatı pozitif olur

Üçgenin Alanı

Üçgende alan konusunda, dik üçgende, geniş açılı üçgende ve sinüs teoremi kullanılarak üçgenin alanının hesaplanması gibi konuları ele alacağız. Ayrıca, bazı özel üçgenlerde alan hesaplama yöntemlerine de değineceğiz.

Üçgenin Alanı ile İlgili Problemler

Bir üçgenin alanı, bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.

Üçgende alan formülü

Geniş açılı üçgende alan,

Geniş açılı üçgen

ABC geniş açılı üçgenin alanı, \frac{\mathrm{a} \cdot \mathrm{h}_{\mathrm{a}}}{2} olur.

Dik üçgende alan,

Dik üçgen

ABC dik üçgenin alanı, \frac{\mathrm{|BC|} \cdot \mathrm{|AB|}}{2} olur.

İki kenar uzunluğu ve bu kenarların oluşturduğu açının ölçüsünün sinüs değerinin çarpımının yarısı üçgenin alanını verir.

İki kenar uzunluğu ve bu kenarların oluşturduğu açının sinüs değerinin çarpımının yarısı üçgenin alanını verir

ABC üçgeninin alanı =\frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \widehat{C}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot c \cdot \sin \widehat{B}=\frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \widehat{A}


Bir kenarı a birim olan eşkenar üçgenin alanı \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} birim karedir

Eşkenar üçgen

75^{\circ}, 15^{\circ} ve 90^{\circ} özel üçgeninde, 90^{\circ} den indirilen dikmenin yüksekliği x ise dikliğin indiği tabanın uzunluğu 4x olur.

75^{\circ}, 15^{\circ} ve 90^{\circ} Üçgeni

ABC üçgeninde D, E ve F orta noktaları olduğunda, oluşan üçgenlerin alanı birbirlerine eşittir.

Üçgeni oluşturan her kenarın orta noktalarının birleşiminden oluşan üçgenlerin alanları birbirine eşit

Yani; ADE üçgeninin alanı, DBF üçgeninin alanı, DEF üçgeninin alanı ve EFC üçgeninin alanı birbirine eşittir.

Yükseklikleri eş olan üçgenlerin alanları oranı, bu yüksekliklere ait kenar uzunluklarının oranına eşittir.

Yükseklikleri eş olan üçgenlerin alanları oranı, bu yüksekliklere ait kenar uzunluklarının oranına eşit


ABC üçgenin iç açıortaylarının kesim noktası I olsun. Açıortay üzerinden açı­nın kollarına indirilen dikmelerin uzunlukları eşit olduğundan,
|DI| = |IE| = |IF| olur.
AIB, AIC ve IBC üçgenlerinin yükseklikleri eş olduğundan, bu üçgenin alanları taban uzunlukları ile orantılıdır.

Açıortay üzerinden açı­nın kollarına indirilen dikmelerin uzunlukları eşit

Bir üçgenin üç kenarortayı üçgenin alanını altı eş parçaya böler.

Üçgenin üç kenarortayı üçgenin alanını altı eş parçaya böler

Aynı tabana sahip üçgenlerin alanları oranı, eşit olan taban uzunluklarına ait yüksekliklerin oranına eşittir.

Aynı tabana sahip üçgenlerin alanları oranı yüksekliklerin oranına eşit

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.