KÜMELER 6. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

6. Sınıf Kümeler konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Kümeler

Küme, bir araya getirilen ve belirli bir özelliği paylaşan nesnelerin oluşturduğu bir topluluktur. Küme, elemanlarından oluşur ve bu elemanlar çeşitli nesneler, sayılar, kavramlar veya herhangi bir nesne veya kavram olabilir. Her elemandan sadece bir tane bulunur ve tekrar etmez.

Küme, süslü parantezler { } veya elemanlarının virgülle ayrıldığı bir şekilde gösterilebilir. Örneğin, {1, 2, 3, 4} veya {a, b, c} şeklinde bir küme gösterilebilir. Elemanların sırası önemli değildir ve küme içindeki elemanlar sıralı veya sırasız olabilir.

  • Kümeler isimlendirilirken büyük harfler kullanılır.
  • \in sembolü, bir öğenin bir kümenin elemanı olduğunu ifade eder.
  • \notin sembolü, bir öğenin bir kümenin elemanı olmadığını ifade eder.

Örneğin, A kümesini ele alalım: A = {1, 2, 3, 4}. Bu küme A büyük harfiyle temsil edilir. Bu küme içerisinde 1, 2, 3 ve 4 gibi elemanlar bulunmaktadır. 2 \in A: 2, A kümesinin bir elemanıdır. Dolayısıyla, 2 A kümesine aittir. 5 \notin A: 5, A kümesinin bir elemanı değildir. Dolayısıyla, 5 A kümesine ait değildir.

  • Kümedeki elemanların sayısı s(A) sembolü ile gösterilir.

Örneğin, A kümesini ele alalım: A = {1, 2, 3}. Bu kümede 3 eleman bulunmaktadır. Dolayısıyla, s(A) = 3.

  • Elemanı olmayan kümeye boş küme adı verilir. Boş küme, \varnothing veya {} sembolleri ile gösterilir. Eğer A bir boş küme ise, s(B) = 0‘dır.

Ancak, B kümesini ele alalım: B = {}. Böyle bir küme boş bir kümedir ve hiçbir eleman içermez. Bu durumda, s(B) = 0 olduğunda elemanı olmayan bir kümedir.

Küme parantezi { } sembolü ile gösterilir ve küme içinde aynı eleman bir kez yazılır.
Örneğin, “çikolata” kelimesini oluşturan harflerin kümesi, liste yöntemiyle şu şekilde gösterilebilir: Ç = {ç, i, k, o, l, a, t}.

İki veya daha fazla kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir ve \cap sembolü ile gösterilir.
Örneğin, A = {1, 2, 3} ve B = {2, 3, 4} küplerini ele alalım. A ve B küplerinin ortak elemanları 2 ve 3’tür. Bu durumda, A ve B’nin kesişim kümesi şu şekilde gösterilir: A \cap B = {2, 3}.

İki veya daha fazla kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir ve \cup sembolü ile gösterilir.
Örneğin, A = {1, 2, 3} ve B = {2, 3, 4} küplerini tekrar ele alalım. A ve B küplerinin tüm elemanları 1, 2, 3 ve 4’tür. Bu durumda, A ve B’nin birleşim kümesi şu şekilde gösterilir: A \cup B = {1, 2, 3, 4}.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.