İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 10. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

10. Sınıf İkinci Dereceden Denklemler ünitesinde yer alan İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kavramı

a \ne 0 , a,b,c \in \mathbb{R} olmak üzere ax^2 + bx + c = 0 şeklindeki denklemler, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri ifade eder. Bu denklemlerin a,b,c gerçek sayılar ise katsayıları olarak adlandırılır. Denklemi sağlayan x sayılarına denklemin kökleri denir ve köklerin oluşturduğu küme, denklemin çözüm kümesi olarak bilinir.

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü

\left(x+\frac{b}{2}\right)^2=x^2+b x+\frac{b^2}{4} olduğundan x^2+b x+c ifadesinde \left(x+\frac{b}{2}\right)^2 ni elde etmek için bu ifadeye \frac{b^2}{4} terimi eklenip çıkarılır.

a \ne 0 , a,b,c,p,q \in \mathbb{R} olmak üzere ax^2 + bx + c = 0 denkleminde ax^2 + bx + c üç terimlisi çarpanlarına ayrılıyorsa çözüm kümesi aşağıdaki gibi bulunur.

Çarpanlara ayırma

Verilen ifadede,px . qx = ax^2 , m . n = c ve p . n . x + q. m . x =bx ise, ax^2 + bx + c = (px + m) . (qx + n) = 0 olur. Bu iki çarpanın çarpımları 0 olduğuna göre,

    \[\begin{array}{rlrl}p x+m & =0 & \text { veya } q x+n & =0 \\p \cdot x & =-m & q \cdot x & =-n \\x & =-\frac{m}{p} & x & =-\frac{n}{q} \text { olur. }\end{array}\]

Köklerine x_1 ve x_2 denilen değerler, a x^2+b x+c=0 şeklindeki denklemin çözümleridir. Bir köke x_1=-\frac{m}{p} ve diğerine x_2=-\frac{n}{q} denilebilir. Denklemin çözüm kümesi ÇK =\left\{-\frac{m}{p},-\frac{n}{q}\right\} şeklinde gösterilir

a \ne 0 , a,b,c \in \mathbb{R} olmak üzere ax^2 + bx + c = 0 denklemi ele alalım.  c = 0 olduğunda denklem ax^2 + bx = 0 şeklinde yazılabilir ve ortak çarpan yöntemi kullanılarak çözüm kümesi bulunabilir.

a \neq 0 ve a, b, c \in \mathbb{R} olmak üzere a x^2+b x+c=0 denkleminde b=0 ise bu denklem a x^2+c=0 olur. Buradan a x^2=-c ve x^2=-\frac{c}{a} elde edilir.
– Eğer -\frac{c}{a}>0 ise a x^2+b x+c=0 denkleminin kökleri x_1=\sqrt{-\frac{c}{a}} veya x_2=-\sqrt{-\frac{c}{a}} olacaktır.
-\frac{c}{a}<0 ise a x^2+b x+c=0 denkleminin gerçek kökleri yoktur. Dolayısıyla ÇK =\varnothing olur.

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Köklerini Veren Formül ve Diskriminant Kavramı

a \neq 0 ve a, b, c \in \mathbb{R} olmak üzere, a x^2+b x+c=0 denkleminin köklerini bulmak için diskriminant kullanılır. Diskriminant, b^2-4 a c şeklinde ifade edilir ve \Delta (delta) (delta) olarak gösterilir. a x^2+b x+c=0 denkleminde;
– Eğer \Delta=b^2-4 a c>0 ise bu denklemin iki farklı gerçek kökü vardır ve bu kökler, \mathrm{x}_1=\frac{-\mathrm{b}+\sqrt{\Delta}}{2 \mathrm{a}} ve \mathrm{x}_2=\frac{-\mathrm{b}-\sqrt{\Delta}}{2 \mathrm{a}} olur.
\Delta=b^2-4 a c=0 ise bu denklemin kökleri birbirine eşittir (çakışık iki kök). Bu kökler, \mathrm{x}_1=\mathrm{x}_2=-\frac{\mathrm{b}}{2 \mathrm{a}} olarak ifade edilir.
\Delta=\mathrm{b}^2-4 \mathrm{ac}<0 ise bu denklemin gerçek kökleri yoktur. Denklemin \mathbb{R} deki çözüm kümesi boş kümedir. ÇK =\varnothing olur.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.