Yüzdeler 7.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Yüzdeler, matematikte sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Yüzde sembolü “%” ile gösterilir. Yüzde, herhangi bir sayı veya değişkenin 100’e bölümü sonucu elde edilen bir orandır.

Yüzde Nedir?

Yüzde, bir tam sayıyı 100’e bölmekle elde edilen bir orandır ve yüzde sembolü (%) ile gösterilir. Örneğin, 20 sayısının yüzde karşılığı %20’dir. Yani, 20 sayısı 100’e bölündüğünde elde edilen oran %20’dir.

Yüzde Hesaplama

Yüzde hesaplamak için, verilen sayının yüzde karşılığına ulaşmak için 100’e bölünmesi gerekir. Örneğin, 40 sayısının yüzde 25’i nedir?

    \[\text{yüzde}=\frac{\text{yüzde değeri}}{100}\times\text{veri}\]

Çözüm:

    \[\text{40 sayısının yüzde 25'i}=\frac{25}{100}\times40=10\]

Yüzde Değişim

Yüzde değişim, bir verinin, başlangıç değerine göre yüzde olarak alınan farkını ifade eder. Yüzde değişim pozitif veya negatif olabilir. Eğer son değer, başlangıç değerinden büyükse yüzde değişim pozitif olarak ifade edilir. Eğer son değer, başlangıç değerinden küçükse yüzde değişim negatif olarak ifade edilir.

    \[\frac{\text{son değer - başlangıç değeri}}{\text{başlangıç değeri}}\times100\]

Örnek Soru Çözümleri

Örnek Soru 1:

Bir mağazada yapilan indirim sonucu bir ürünün fiyatı 50 TL’den 40 TL’ye düştü. Bu durumda yüzdelerle ifade edildiğinde indirim oranı nedir?

Çözüm:

    \[\text{İndirim oranı}=\frac{\text{İndirim tutarı}}{\text{Başlangıç fiyatı}}\times100\]

İndirim tutarı: 50 – 40 = 10 TL

İndirim oranı:

    \[\frac{10}{50}\times100=20\%\]

Örnek Soru 2:

Bir öğrenci, bir sınavda 50 sorudan 40’ını doğru cevapladı. Bu durumda yüzdesel olarak başarısı nedir?

Çözüm:

    \[\text{Başarı yüzdesi}=\frac{\text{Doğru cevap sayısı}}{\text{Toplam soru sayısı}}\times100\]

Başarı yüzdesi:

    \[\frac{40}{50}\times100=80\%\]

Bu öğrencinin başarısı %80’dir.

Örnek Soru 3:

Bir hisse senedinin değeri, 6 ay önce 100 TL iken bugün 120 TL’ye çıktı. Bu durumda yüzde değişim nedir?

Çözüm:

    \[\text{Yüzde değişim}=\frac{\text{Son değer - Başlangıç değeri}}{\text{Başlangıç değeri}}\times100\]

Yüzde değişim:

    \[\frac{120-100}{100}\times100=20\%\]

Bu hisse senedinin değeri %20 arttı.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.