YÜZDELER 7. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

7. Sınıf Yüzdeler konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini Bulma

Yüzde (%): Yüzde, 100 eşit parçaya bölünmüş bir oranı temsil eder. Yüzde sembolü “%” ile gösterilir. Örneğin, %25 = \frac{1}{4}, %50 = \frac{1}{2} ve %100 tamamına karşılık gelir.

Bir sayının %50’si, o sayının yarısına (\frac{1}{2}) eşittir.
Bir sayının %25’si, o sayının yarısına (\frac{1}{4}) eşittir.

Yüzde Hesaplama: Yüzde hesaplama, bir sayının belirli bir yüzdesini bulma işlemidir. Yüzde hesaplamak için, sayıyı yüzdeye çevirme ve ardından yüzdeyi orijinal sayıya uygulama adımları izlenir. Örneğin, 80 sayısının %25’i bulmak için, 80 . \frac{25}{100} = 20 hesaplaması yapılır.

Yüzdeyi Kullanarak Çokluğun Belirli Bir Yüzdesini Bulma: Bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulmak için, çoğunluğun tam değeriyle yüzdeyi çarparız. Örneğin, 200 TL’nin %20’sini bulmak için, 200 . \frac{20}{100} = 40 hesaplaması yapılır.

Bir sayının %100’den küçük yüzdelik ifadesi sayının kendisinden küçüktür. Bir sayının %1’den küçük (%0,5 veya %0,25 gibi) yüzdelik ifadesi, sayının kendisinden küçüktür. Bir sayının %100’den büyük (%120 veya %130 gibi) yüzdelik ifadesi sayının kendisinden büyüktür.

Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Bu kavram, bir çokluğun diğer bir çokluğa oranını yüzde olarak ifade etme becerisini içerir.

  1. Yüzde Olarak İfade Etme: Bir çokluğun diğer bir çokluğa oranını yüzde olarak ifade etmek için, öncelikle iki çokluğun birbiriyle olan ilişkisini anlamamız gerekmektedir. Ardından, bu ilişkiyi yüzde olarak ifade ederiz.
  2. Oranı Bulma: İlk adım, iki çokluğun birbirine olan oranını bulmaktır. Bu, bir çokluğu diğerine bölerken doğru bir şekilde ölçüm yapmayı gerektirir. Örneğin, bir çanta içerisindeki yeşil top sayısı 10 ve çanta içerisindeki toplam top sayısı 50 ise, yeşil topların çanta içerisindeki oranı \frac{10}{50} = \frac{1}{5} olacaktır.
  3. Yüzdeye Dönüştürme: Elde ettiğimiz oranı yüzde olarak ifade etmek için, oranı 100 ile çarparız. Bu, oranı yüzde olarak temsil eder. Örneğin, yeşil topların çanta içerisindeki oranı \frac{1}{5} ise, bu oranı yüzdeye dönüştürmek için \frac{1}{5} . 100 = 20 yüzde elde ederiz. Yani, yeşil toplar çanta içerisindeki topların %20’sini oluşturur.

Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma ve Azaltma, Yüzde Problemleri

Bir sayıyı %20 arttırmak, sayının %120’sini bulmaktır. Yani,
Bir sayının %120’sini bulmak için o sayıyı \frac{120}{100} ile çarparız.
60 . \frac{120}{100} =72
Bir sayının %120’sini bulmak için o sayıyı 1,20 ile çarparız.
60 . 1,20 = 72

Bir sayıyı %40 azaltmak, sayının %60’ını bulmaktır. Yani,
Bir sayının %60’ını bulmak için o sayıyı \frac{60}{100} ile çarparız.
1200 . \frac{60}{100} =720
Bir sayının %60’ını bulmak için o sayıyı 0,60 ile çarparız.
1200 . 0,60 = 720

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.