YÜZDELER 5. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

5. Sınıf Yüzdeler konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Yüzdeler

Yüzdeler, farklı durumları 100 eşit parçaya böler ve böylece olayları daha kolay anlamamıza yardımcı olur. “Yüzde” kelimesi aslında “her yüz eş parçada” veya “her bir yüzlükte” anlamına gelir. Yani, 100 parçadan oluşan bir bütün düşünün ve bu bütünü farklı parçalara ayırdığımızda, bu parçaları yüzdelerle ifade edebiliriz.

Yüzde İfadesi Nasıl Kullanılır:

Yüzde ifadesi, paydası 100 olan kesirleri göstermek için kullanılır. Yani, bir bütünü 100 eşit parçaya böldüğümüzde, her bir parçayı bir yüzlük olarak düşünebiliriz. Bu yüzden yüzde ifadesi, kesirleri % (yüzde) sembolü ile gösterir.

Örneğin, 1/2 kesirini yüzde olarak ifade ederken:
\frac{1}{2}=\frac{1x50}{2x50}=\frac{50}{100} = %50

Bu durumda, \frac{1}{2} kesri yüzde olarak %50 şeklinde gösterilir.

Küçük bir not:
Bütün % 100, yarım % 50, çeyrek ise % 25 ile ifade edilir.

ÖRNEK SORU: Bir torbada pembe ve sarı üçgenler bulunmaktadır. Toplam üçgen sayısının sarı üçgenlerin sayısına oranını kesir, ondalık gösterim ve yüzde olarak nasıl ifade edebiliriz?

ÇÖZÜM:
4 üçgenden 3’ü sarı, 1’i pembedir. Sarı üçgenlerin kesir olarak \frac{3}{4}, pembe üçgen ise \frac{1}{4} şeklinde ifade ederiz. Bulduğumuz bu kesirleri ondalık gösterim ve yüzde olarak ifade edelim. Bunun için paydaları 100 olacak şekilde kesirleri genişletelim.

\frac{3}{4}=\frac{3x25}{4x25}=\frac{75}{100}=0,75=%75

\frac{1}{4}=\frac{1x25}{4x25}=\frac{25}{100}=0,25=%25

Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde İfadelerini Karşılaştırma

Kesir, ondalık gösterim ve yüzde ifadeleri, farklı yollarla aynı değeri ifade etmek için kullanılır. Özellikle yüzdeler, oranları daha kolay anlamamıza yardımcı olurken, kesirler ve ondalık gösterim matematiksel işlemler ve analizlerde daha sık kullanılır. Yüzdeler ise daha çok karşılaştırmalar ve oranlar göstermek için tercih edilir.

ÖRNEK SORU: Bir yemek menüsünde farklı yemek türlerinin dağılımı hakkında bilgi verilmiştir. Yemek türlerine göre dağılım miktarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

Ana Yemek: 0,3
Çorba: \frac{3}{4}
Salata: %20

ÇÖZÜM:
Ana yemek türü için ifade edilen ondalık gösterimi yüzdeye çevirelim.
0.3 = \frac{30}{100} = %30

Çorba türü yemekler için ifade edilen kesiri yüzdeye çevirelim:
\frac{3}{4} = \frac{3 x 25}{4 x 25} = \frac{75}{100} = % 75

Büyükten küçüğe doğru sıralama yaptığımızda %75 > %30 > %20 olur. Buna göre menüde en çok çorba türünde, en az salata türünde yemekler olduğu sonucuna ulaşırız. Bu sıralamayı ifadelerin ilk hâllerine göre \frac{2}{7} > 0,3 > %20 şeklinde yazabiliriz.

Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma

Bir çokluğun yüzdesini bulmak, o çokluğun bir bütün içindeki oranını ifade etmek anlamına gelir. Yani, bir bütün içinde ne kadar paya sahip olduğunu yüzde olarak ifade ederiz.

ÖRNEK SORU: Bir sınıfta 25 öğrenci var ve bu öğrencilerin 12’si matematik sınavından geçti. Matematik sınavından geçen öğrencilerin oranını yüzde olarak bulunuz.

ÇÖZÜM: Öncelikle, matematik sınavından geçen öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısına bölerek yüzde oranını bulabiliriz:
Matematik sınavından geçen öğrenci sayısı = 12
Toplam öğrenci sayısı = 25
{\text { Yüzde oranı }} =(\frac{12}{25}) x 100 = (\frac{12 x 4}{25 x 4}) x 100 = (\frac{48}{100}) x 100 = %48
Sonuç olarak, matematik sınavından geçen öğrencilerin yüzde olarak oranı %48’dir.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.