Veri Türleri 9. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

9. Veri ünitesinde yer alan Veri Türleri konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Veri Türleri

Sürekli veri, belirli bir aralıkta herhangi bir değeri alabilen bir veri türüdür. Örneğin, bir insanın vücut sıcaklığı, kilosu ve boyu sürekli veri örnekleridir.

Kesikli veri, belirli bir aralıkta herhangi bir değeri alamayan bir veri türüdür. Örneğin, insan sayısı, alınan oyuncak sayısı veya bir şehrin nüfusu kesikli veri örnekleridir.

Veri, bir sonuca ulaşmak veya bir sorunu çözmek için elde edilen her türlü bilgiyi ifade eder. Veri, ölçüm, sayım, deney, gözlem veya araştırma gibi yöntemlerle elde edilir.

Aritmetik ortalama, bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilir. Aritmetik ortalama \overline{X} ile gösterilir.


\overline{X} = \frac{x_{1} + x_{2} + x_{3} +\dotso + x_{n} }{n}

Ortanca (medyan), bir veri grubu küçükten büyüğe sıralandığında ortadaki değeri temsil eder. Ortanca, Q_{2} ile gösterilir.

Q_{2} = \frac{n+1}{2} (n terim sayı)

Tepe değeri (mod), bir veri grubunda en sık tekrar eden değeri ifade eder.

Aritmetik ortalama, tepe değer (mod) ve ortanca (medyan) bir veri grubunun merkezi eğilim ölçüleridir. Merkezi eğilim ölçüleri, verilerin hangi değerler etrafında toplandığını gösterir.

Eğer bir veri grubu çift sayıda veriden oluşuyorsa, ortanca iki ortadaki sayının aritmetik ortalamasıdır.

Eğer bir veri grubunda tekrar eden veri yoksa, tepe değeri bulunmaz. Eğer bir veri grubunda aynı sayıda birden çok tekrar eden veri varsa, birden çok tepe değeri vardır.

Ortanca ve tepe değer, aritmetik ortalamaya göre uç değerlerden daha az etkilenir.

Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir.

Standart sapma, bir veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalamaya ne kadar yakın veya uzak olduğunu gösteren bir ölçüdür. Standart sapma hesaplamasının adımları aşağıdaki gibidir:

  1. Veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur.
  2. Her verinin aritmetik ortalamadan farkının karesi alınır ve bu değerlerin toplamı hesaplanır.
  3. Toplam, veri sayısının 1 eksik değerine bölünür ve sonucun karekökü alınır.

Standart sapma, genellikle “S” sembolüyle gösterilir. Veri grubu x_1, x_2, \ldots, x_n ise standart sapma şu şekilde hesaplanır:

S=\sqrt{\frac{\left(x_1-\bar{X}\right)^2+\left(x_2-\bar{X}\right)^2+\ldots+\left(x_n-\bar{X}\right)^2}{n-1}}  ‘dır.
Standart sapma ve açıklık, veri grubunun dağılımı hakkında bilgi veren merkezi yayılım ölçüleridir.

Standart sapma ne kadar küçükse, veri grubundaki değerler birbirine o kadar yakındır.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.