Üçgenler Ve Dörtgenler İlkokul 5.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Merhaba!

Bugün sizlere ilkokul 5. sınıf seviyesindeki üçgenler ve dörtgenler konusunu anlatacağım. Öncelikle, bu iki geometrik şekil hakkında genel bilgi vermek istiyorum.

Üçgen, üç yan ve üç açıdan oluşan bir geometrik şekildir. Üçgenin kenarları farklı uzunluklarda olabilir, ancak her zaman en az iki kenarının uzunluğunun toplamı, üçüncü kenarının uzunluğundan büyük olmalıdır. Bu kurala üçgen eşitsizliği kuralı denir.

Dörtgen ise, dört kenar ve dört açıdan oluşan bir geometrik şekildir. Dörtgenin tüm kenarları eşit uzunlukta olabilir (kare), ya da komşu kenarları birbirine dik olabilir (dikdörtgen).

Şimdi, bu iki şekil hakkında birkaç örnek soru ve çözümüne bakalım:

Örnek Soru 1: Bir üçgenin açılarının ölçüleri sırasıyla 50°, 70° ve 60° ise, bu üçgen hangi tür üçgendir?

Çözüm: Üçgenlerin türleri, açılarının ölçülerine göre belirlenir.

Eğer bir üçgende tüm açılar eşit ölçülüyorsa, o üçgen eşkenar üçgendir. Eğer bir üçgende iki açı eşit ölçülüyorsa, o üçgen ikizkenar üçgendir. Eğer bir üçgendeki tüm açıların ölçüleri farklı ise, o üçgen çeşitkenar üçgendir.

Bu soruda, 50°, 70° ve 60° açılarının ölçüleri verilmiş. Bu açıların ölçüleri farklı olduğu için, bu üçgen çeşitkenar üçgendir.

Örnek Soru 2: Bir dikdörtgenin iki kısa kenarı sırasıyla 5 cm ve 8 cm uzunluğunda ise, bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm: Dikdörtgenin çevresi, tüm kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Bu nedenle, dikdörtgenin çevresini bulmak için kısa kenarları toplayıp iki kez uzun kenar uzunluğuna eklememiz gerekiyor:

Çevre = (5 cm + 8 cm) x 2 + 2 x 8 cm
Çevre = 10 cm + 16 cm + 16 cm
Çevre = 42 cm

Bu nedenle, bu dikdörtgenin çevresi 42 cm’dir.

Şimdi, biraz uygulama yapmak için bir çizim yapalım:

    \[<img src="https://quicklatex.com/cache3/60/ql_fb5f4cd2b39364f8bcce888ebb6b1660_l3.png" height="22" width="319" class="ql-img-picture quicklatex-auto-format" alt="Rendered by QuickLaTeX.com" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/>\]

Yukarıdaki TikZ kodu, bir dikdörtgenin çizimini yapar. Kodu inceleyerek, dikdörtgenin çiziminde kullanılan komutları öğrenebilirsiniz.

Umarım bu konu hakkında size yardımcı olabilmişimdir. Başka sorularınız varsa, çekinmeden bana sorabilirsiniz. Teşekkürler!

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.