Trigonometrik Fonksiyonların Grafikler 11. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

11. Sınıf Trigonometri ünitesinde yer alan Trigonometrik Fonksiyonların Grafikler konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Periyot ve Periyodik Fonksiyonlar

Bir fonksiyonun periyodik olabilmesi için, tanım kümesindeki her x değeri için f(x) = f(x + T) eşitliğinin doğru olması gerekmektedir.. Burada T \in \mathbb{R}, f fonksiyonunun periyodu olarak adlandırılan en küçük değeri temsil eder. Periyot (T), aynı değerlerin tekrar ettiği en küçük zaman aralığıdır.

Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Periyotları

Sinüs fonksiyonunun değerleri, [0,2 \pi],[2 \pi, 4 \pi], \ldots aralıklarında \mathbf{0 ,} \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{- 1}, \mathbf{0} değerleri tekrar eder. Bu durum, [4 \pi, 6 \pi],[6 \pi, 8 \pi] aralıkları için de geçerlidir.
Buna göre, \sin x=\sin (x+2 \pi)=\sin (x+2 \cdot 2 \pi)=\cdots=\sin (x+k \cdot 2 \pi) olur.

\forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}^{+}olmak üzere \sin (x+2 k \pi)=\sin x olduğundan sinüs fonksiyonunun periyodu en küçük k \in \mathbb{Z}^{+}için \mathbf{T}=\mathbf{2} \pi olur.

Kosinüs fonksiyonu için [0,2 \pi],[2 \pi, 4 \pi], \ldots aralıklarında \mathbf{1}, \mathbf{0},-\mathbf{1}, \mathbf{0}, 1 değerlerinin tekrar eder.
Buna göre, \cos x=\cos (x+2 \pi)=\cos (x+2 \cdot 2 \pi)=\cdots=\cos (x+k \cdot 2 \pi)  olduğunu olur. \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}^{+}için \cos (x+2 k \pi)=\cos x olduğundan kosinüs fonksiyonunun periyodu en küçük k \in \mathbb{Z}^{+}için T=\mathbf{2} \pi olur.

Sinüs ve Kosinüs fonksiyonlarının periyotları

Birim çemberde görüldüğü gibi, \alpha açısına 2 \pi ve 2 \pi nin katları eklendiğinde sinüs ve kosinüs değerleri değişmez.
Şöyle ifade edebiliriz:

    \[\begin{aligned}& \sin \alpha=\sin (\alpha+2 \mathbf{k} \pi) \\& \cos \alpha=\cos (\alpha+2 \mathbf{k} \pi)\end{aligned}\]

Sonuç olarak, a \neq 0 ve a, b, c \in \mathbb{R} olmak üzere,
\sin (a x+b)+c ve \cos (a x+b)+c fonksiyonlarının periyodu \frac{2 \pi}{|a|} olur.

Sinüs ve Kosinüs fonksiyonlarının periyot grafiği

Sinüs Fonksiyon Grafiği

\forall x \in \mathbb{R}, \sin (x+2 k \pi)=\sin x olduğundan \sin x fonksiyonunun periyodu 2 \pi dir. Bu fonksiyonun grafiği [0,2 \pi]  aralığında çizilebilir.
Grafik … [-4\pi, -2\pi],[-2 \pi, 0], [0,2 \pi], [2 \pi, 4 \pi] … aralıklarda tekrar eder. Bu nedenle, [0, 2\pi] aralığında birkaç değer seçerek aşağıdaki tablo oluşturulabilir:

Sinüs fonksiyon grafiği tablosu

Tablodaki (x, \sin x) noktalarını analitik düzlemde işaretlediğimizde,ardışık noktaları birleştirerek, \sin x fonksiyonunun grafiğini elde ederiz.

Sinüs fonksiyon grafiği

\sin x fonksiyon grafiği orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyonlardır. Bu nedenle, \sin x fonksiyonu bir tek fonksiyondur. Eğer f fonksiyonunun tanım kümesindeki her x değeri için f(-x)=-f(x) ise f tektir, f(-x)=f(x) ise f çifttir. Burada tanım gereği \sin (-x)=-\sin x olduğundan \sin x fonksiyonu tek fonksiyondur.

Kosinüs Fonksiyon Grafiği

\forall x \in \mathbb{R}, \cos (x+2 k \pi)=\cos x olduğundan \cos x fonksiyonunun periyodu 2 \pi olur. Bu nedenle, fonksiyonun grafiği [0,2 \pi] aralığında çizilir. Grafik … [-4 \pi,-2 \pi],[-2 \pi, 0],[0,2 \pi],[2 \pi, 4 \pi] \ldots aralıklarında tekrar eder. [0,2 \pi] nda birkaç değer değer seçerek aşağıdaki tabloyu oluşturabiliriz:

Kosinüs fonksiyon grafiği tablosu

Tabloda, [0,2 \pi] aralığında seçilen bazı x değerleri için (x, \cos x) noktaları bulunmaktadır. Bu noktaları analitik düzlemde işaretleyerek ardışık noktaları birleştirdiğimizde, kosinüs fonksiyonunun grafiğini aşağıdaki gibi çizebiliriz:

Kosinüs fonksiyon grafiği

Gördüğünüz gibi, bu grafik y-eksenine göre simetriktir. Bu, kosinüs fonksiyonunun çift bir fonksiyon olduğunu gösterir. Yani, \cos (-x)=\cos x olur.

Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonlarının Periyotları

Tanjant fonksiyon değerleri [0, \pi],[\pi, 2 \pi],[2 \pi, 3 \pi], \ldots aralıklarında sırasıyla \mathbf{0}, tanımsız, \mathbf{0} şeklinde tekrar eder. Bu durum, \tan x=\tan (x+\pi)=\tan (x+2 \pi)=\cdots=\tan (x+k \pi) eşitliğini ortaya koyar.

 \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}^{+}için \tan (x+k \pi)=\tan x olduğundan tanjant fonksiyonunun periyodu en küçük k \in \mathbb{Z}^{+}için T=\pi olur.

Kotanjant fonksiyonu değerleri [0, \pi],[\pi, 2 \pi],[2 \pi, 3 \pi], \ldots aralıklarında tanımsız, 0, tanımsız şeklinde tekrar eder. Bu durumda \cot x=\cot (x+\pi)=\cot (x+2 \pi)=\cdots=\cot (x+k \pi) eşitliği ortaya çıkar. \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}^{+}olmak üzere \cot (x+k \pi)=\cot x olduğundan kotanjant fonksiyonunun periyodu en küçük k \in \mathbb{Z}^{+}için T=\pi olur.

Tanjant ve Kotanjant fonksiyonlarının periyotları

Birim çemberde görüldüğü gibi, \alpha açısına, \pi ve \pi nin katları eklendiğinde, tanjant ve kotanjant değerleri değişmez.
\tan \alpha=\tan (\alpha+k \pi)
\cot \alpha=\cot (\alpha+k \pi)

Sonuç olarak, a, b, c \in \mathbb{R} olmak üzere \tan (a x+)+c ve \cot (a x+b)+c fonksiyonlarının periyodunu hesaplayabiliriz. Fonksiyonun periyodu \frac{\pi}{|a|}‘dir.

Tanjant ve Kotanjant fonksiyonlarının periyot grafiği

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.