Tam Sayılarla İşlemler 7.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Matematik dersinde her zaman olduğu gibi tam sayılar ve işlemler konusuna bir giriş yaparak başlayalım.

Tam Sayılar

Tam sayılar doğal sayılarla birlikte matematikte en temel kavramlardan biridir. Tam sayılar kümesi Z ile gösterilir. Bu kümede yer alan sayılar 0’dan başlayarak sonsuza kadar gider. Pozitif tam sayılar doğal sayılar ile aynıdır.

    \[Z = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}\]

İşlemler

Matematikteki işlemler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içerir. Bu işlemler tam sayılar üzerinde de uygulanabilir.

Toplama İşlemi

Toplama işlemi, iki veya daha fazla sayının toplamını bulmak için kullanılır. Örneğin, 3 + 4 = 7 şeklinde ifade edilir.

Örnek Soru:

    \[3 + 4 = ?\]

Çözüm:

    \[3 + 4 = 7\]

Cevap: 7

Çıkarma İşlemi

Çıkarma işlemi, bir sayının diğer sayıdan çıkarılmasıyla elde edilen sonucu bulmak için kullanılır. Örneğin, 7 – 3 = 4 şeklinde ifade edilir.

Örnek Soru:

    \[7 - 3 = ?\]

Çözüm:

    \[7 - 3 = 4\]

Cevap: 4

Çarpma İşlemi

Çarpma işlemi, iki veya daha fazla sayının çarpımını bulmak için kullanılır. Örneğin, 3 x 4 = 12 şeklinde ifade edilir.

Örnek Soru:

    \[3 \times 4 = ?\]

Çözüm:

    \[3 \times 4 = 12\]

Cevap: 12

Bölme İşlemi

Bölme işlemi, bir sayının diğer sayıya bölünmesiyle elde edilen sonucu bulmak için kullanılır. Örneğin, 12 / 4 = 3 şeklinde ifade edilir.

Örnek Soru:

    \[12 \div 4 = ?\]

Çözüm:

    \[12 \div 4 = 3\]

Cevap: 3

Katları ve Bölenleri

Katları ve bölenleri, tam sayılarla işlem yaparken sık kullanılan kavramlardır.

Katları: Bir sayının katı, bu sayının çarpımıyla elde edilen bir sayıdır. Örneğin, 3’ün katları 3, 6, 9, 12, 15 gibi sayılardır.

Bölenleri: Bir sayının böleni, bu sayıya tam olarak bölünebilen bir sayıdır. Örneğin, 12’nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, ve 12’dir.

Örnek Soru:

    \[12 \text{'nin bölenleri nelerdir?}\]

Çözüm:

12’nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, ve 12’dir.

Cevap: 1, 2, 3, 4, 6, ve 12

    \[6 \text{'nın katları nelerdir?}\]

Çözüm:

6’nın katları 6, 12, 18, 24, 30 gibi sayılardır.

Cevap: 6, 12, 18, 24, 30

Artı ve Eksi İşaretleri

Matematikte artı ve eksi işaretleri, sayıların işaretlerini belirlemek için kullanılır.

Artı İşareti: Artı işareti, pozitif sayıları belirtmek için kullanılır. Örneğin, +5, +10 gibi sayılar pozitif sayılardır.

Eksi İşareti: Eksi işareti, negatif sayıları belirtmek için kullanılır. Örneğin, -5, -10 gibi sayılar negatif sayılardır.

Örnek Soru:

    \[+5 - 3 = ?\]

Çözüm:

+5 – 3 = (+5) + (-3) = +2

Cevap: +2

    \[-7 + 2 = ?\]

Çözüm:

-7 + 2 = (-7) + (+2) = -5

Cevap: -5

Sonuç

Bu yazıda tam sayılar ve işlemler konusu hakkında genel bilgi vermeye çalıştık. Tam sayıların tanımını yaptık, işlemler hakkında bilgi verdik ve örnek sorularla konuyu pekiştirdik. Tam sayılar ve işlemler konusu matematikteki en temel konulardan biridir ve matematikte ilerlemek için iyi bir anlayışa sahip olmak gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.