TAM SAYILAR 6. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

6. Sınıf Tam Sayılar konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Tam Sayılar

0, 1, 2, 3, 4, 5… sayıları doğal sayılardır.

Tam sayılar, günlük hayatta sıcaklığın ifadesi, borç alma-verme, deniz seviyesinin altında ve üstündeki nesnelerin konumlarının belirlenmesi gibi durumlar için kullanılan yönlü sayılardır. Sayıların önündeki “+” veya “-” işaretleri, sayıların yönünü gösterir.
Örneğin, alışverişten kâr edildiğinde veya zemin katın üstündeki katlarla ilgili olduğunda, “+” işareti kullanılır. Örneğin, bir mağaza sahibi alışverişten kâr ettiyse veya bir bina 3. kat üzerinde bulunuyorsa, “+” işareti kullanılır.
Diğer yandan, alışverişten zarar edildiğinde veya zemin katın altındaki katlarla ilgili olduğunda, “-” işareti kullanılır. Örneğin, bir işletme alışverişten zarar ettiyse veya bir bina -2. katta bulunuyorsa, “-” işareti kullanılır.
Aynı şekilde, sıcaklık ölçümlerinde ve deniz seviyesi konumlarında da yönlü sayılar kullanılır. Sıcaklık ölçümü 0’ın üzerindeyse, “+” işareti kullanılırken, sıfırın altındaysa “-” işareti kullanılır. Benzer şekilde, deniz seviyesinin üzerindeki konumlar “+” işaretiyle ifade edilirken, deniz seviyesinin altındaki konumlar “-” işaretiyle ifade edilir.

Tam sayılar kümesi, pozitif tam sayılar (\mathbb{Z}^+) ve negatif tam sayılar (\mathbb{Z}^-) kümelerinin “0” ile birleşiminden oluşur. Tam sayılar kümesi ” \mathbb{Z}” harfi ile gösterilir.
Sayı doğrusunda, 0 noktası başlangıç veya referans noktası olarak adlandırılır. 0 sayısının işareti yoktur, dolayısıyla pozitif veya negatif olarak adlandırılmaz.
Bu şekilde, tam sayılar kümesi pozitif ve negatif sayıları içeren bir kümeyi ifade eder. Sayı doğrusunda 0 noktası, pozitif sayıları sağa ve negatif sayıları sola doğru sıralamamızı sağlar.

Tam sayılar kümesi \mathbb{Z} = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} şeklinde gösterilir.
Örneğin, + 5 pozitif bir tam sayıdır, bu nedenle (\mathbb{Z}^+ kümesine aittir. Aynı zamanda -5 negatif bir tam sayıdır, bu nedenle (\mathbb{Z}^- kümesine aittir. Her iki sayı da tam sayılar kümesi (\mathbb{Z}‘ye aittir.

Mutlak Değer ve Tam Sayılarda Sıralama

Bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Mutlak değer, “|\ |” sembolü ile gösterilir. Mutlak değer, uzaklık belirttiği için herhangi bir tam sayının mutlak değeri negatif olamaz.

Örneğin, |-7 | şeklinde gösterilen bir ifadeyi ele alalım. Bu ifade, -7’in mutlak değerini temsil eder. Sıfıra olan uzaklık, negatif işaretten bağımsız olarak, 7 birimdir. Bu nedenle, |-7 | = 7.
0 sayısı mutlak değer sembolüyle |0 | olarak gösterilir. |0| = 0

+26 sayısı mutlak değer sembolüyle |+ 26 | olarak gösterilir. |+ 26| = 26
Mutlak değer, sayının negatif olup olmadığına bakmaksızın, sayının sıfırdan olan uzaklığını ifade eder. Bu nedenle, mutlak değer her zaman pozitif bir değer veya sıfır olarak çıkar.

Not: Pozitif tam sayılar gösterilirken “+” işareti kullanılmayabilir.

  • Negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Yani, negatif tam sayılar arttıkça değerleri azalır. Örneğin, -5 daha küçük bir değerdir ve -2’den daha küçüktür.
  • Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Yani, pozitif tam sayılar arttıkça değerleri artar. Örneğin, 3 daha büyük bir değerdir ve 1’den daha büyüktür.
  • Her tam sayı, sağ tarafındaki tam sayıdan daha küçük ve sol tarafındaki tam sayıdan daha büyüktür. Bu, sayı doğrusunda her tam sayının sağındaki sayılar üzerinde daha küçük, solundaki sayılar üzerinde ise daha büyük olduğunu ifade eder. Örneğin, 2 sayısı 3’ten daha küçük ve 1’den daha büyüktür.
  • Her pozitif tam sayı, 0’dan ve negatif tam sayılardan büyüktür. Pozitif tam sayılar, sıfır ve negatif sayılar kümesinin üzerindedir. Örneğin, 5 pozitif bir tam sayıdır ve hem 0’dan hem de negatif tam sayılardan daha büyüktür.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.