Oran 6.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Merhaba! Bugün 6.sınıf matematik dersinde Oran konusunu ele alacağız.

# Oran

Oran, iki veya daha fazla sayının karşılaştırılmasıdır. Oran sembolü “:” ile gösterilir. Örneğin, 4 ve 8 sayıları için oran şu şekilde yazılabilir:

    \[4:8\]

Bu oran, 4’ün 8’e olan oranını ifade eder. Aynı zamanda, 8’in 4’e olan oranı da aynıdır, yani:

    \[8:4\]

Oranlar genellikle basitleştirilir, yani oranı oluşturan sayıların en büyük ortak böleni bulunarak küçültülür. Yukarıdaki örnek için, en büyük ortak bölen 4 olduğundan, oran şu şekilde basitleştirilebilir:

    \[4:8 = 1:2\]

diye yazılır.

# Orantı

Orantı, iki oranın eşit olmasıdır. Örneğin, aşağıdaki oranlar bir orantı oluşturur:

    \[\frac{4}{8} = \frac{2}{4}\]

Bu orantı, 4’ün 8’e olan oranı ile 2’nin 4’e olan oranının eşit olduğunu ifade eder.

Orantıda bir bilinmeyen de olabilir. Örneğin, aşağıdaki oranlar bir orantı oluşturur:

    \[\frac{a}{5} = \frac{8}{12}\]

Bu orantıda, a bilinmeyen sayıdır ve oranların eşitliğini sağlamak için a’nın değeri bulunmalıdır.

# Oran Problemleri

Oranlar ve orantılar, problemlerin çözümünde sık sık kullanılır. Aşağıdaki örnekler, oran problemlerinin tipik örnekleridir:

**Örnek 1:** Bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Öğrencilerin 18’i kız, geri kalanı erkektir. Bu durumda, sınıftaki öğrencilerin kızlara olan oranı nedir?

Öğrencilerin kızlara olan oranı, kız öğrencilerin sayısının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Bu durumda:

    \[\frac{18}{30} = \frac{3}{5}\]

Sınıftaki öğrencilerin kızlara olan oranı 3’e 5’tir.

**Örnek 2:** Bir fincanın içindeki çay ve süt oranı 2:1’dir. Fincanda kaç ml çay ve kaç ml süt vardır, eğer toplam miktar 300 ml ise?

Çayın miktarını x ml olarak ve sütün miktarını y ml olarak belirleyebiliriz. Bu durumda:

– Çay/süt oranı 2:1 olduğundan, \frac{x}{y} = \frac{2}{1}
– Toplam miktar 300 ml olduğundan, x + y = 300

İki denklemin çözümüyle, çayın 200 ml ve sütün 100 ml olduğunu bulabiliriz.

# Özet

– Oran, iki veya daha fazla sayının karşılaştırılmasıdır.
– Oranlar basitleştirilebilir.
– Orantı, iki oranın eşit olmasıdır.
– Oranlar ve orantılar, problemlerin çözümünde sık sık kullanılır.

# Örnek Soru Çözümleri

**Soru 1:** Bir dörtgenin iki kenarı arasındaki oran 2:3’tür. Kenarların uzunluğu sırasıyla 6 cm ve 9 cm ise, diğer iki kenarın uzunluğu nedir?

**Çözüm:** İki kenar arasındaki oran 2:3 olduğundan, diğer iki kenarın da 2x ve 3x uzunluğunda olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda:

– 2x + 3x + 6 + 9 = Toplam uzunluk
– 5x + 15 = Toplam uzunluk
– 5x + 15 = 2x + 3x + 15
– 5x – 2x – 3x = 15 – 15
– x = 0

Bu çözüm, diğer iki kenarın uzunluğunu bulmak için uygun değildir. Ancak, oran 2:3 olduğundan, diğer iki kenarın da birbirlerine oranı 2:3’tür. Bu nedenle:

– 2x = 2/3 * 6 = 4
– 3x = 2/3 * 9 = 6

Bu durumda, diğer iki kenarın uzunluğu sırasıyla 4 cm ve 6 cm’dir.

**Soru 2:** Bir fincanın içindeki kahve ve süt oranı 5:2’dir. Fincanda kaç ml kahve ve kaç ml süt vardır, eğer toplam miktar 350 ml ise?

**Çözüm:** Kahvenin miktarını x ml ve sütün miktarını y ml olarak belirleyebiliriz. Bu durumda:

– Kahve/süt oranı 5:2 olduğundan, \frac{x}{y} = \frac{5}{2}
– Toplam miktar 350 ml olduğundan, x + y = 350

İki denklemin çözümüyle, kahvenin 250 ml ve sütün 100 ml olduğunu bulabiliriz.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.