Ondalık Gösterim 6.Sınıf Özet Konu Anlatımı

# Ondalık Gösterim

Ondalık gösterim, bir sayının virgülden sonraki kısmının yazılış şeklidir.

Örneğin,

    \[3,14\]

sayısındaki virgülden sonraki kısım “14”tür ve ondalık gösterimi bize “14 yüzde 100” olarak okunur.

# Ondalık Gösterimde Basamaklar

Ondalık gösterimdeki her basamak ondalık basamak olarak adlandırılır ve basamaklar virgül ile ayrılır.

Örneğin,

    \[123,45\]

sayısında “1”, “2”, “3”, “4” ve “5” ondalık basamaklardır.

    \[123,45\]

sayısında ondalık basamakların yerleri şu şekildedir:

|Yüzler Basamağı|Onlar Basamağı|Birler Basamağı|Ondalık Virgül|On Binlik Basamağı|Yüz Binlik Basamağı|
|—|—|—|—|—|—|
|1|2|3|,|4|5|

# Ondalık Sayıların Okunuşu

Ondalık sayılar okunurken, virgülden önceki kısım tam sayı olarak okunurken, virgülden sonra ki kısım ondalık olarak okunur.

Örneğin;

    \[4,83\]

sayısı “dört tam sekiz yüzde 10” olarak okunur.

    \[0,02\]

sayısı “iki yüzde” olarak okunur.

# Ondalık Gösterimde Yaklaşık Değer

Bir ondalık sayının kesin değeri yoksa, yaklaşık değer verilir.

Örneğin,

    \[\pi\]

sayısı 3,14 yaklaşık değer ile gösterilebilir.

# Örnek Sorular

## Örnek Soru 1

    \[3,14159\]

sayısındaki ondalık basamaklarını yazınız.

**Çözüm:**

    \[3,14159\]

sayısında ondalık basamaklar şu şekildedir:

|On Binlik Basamağı|Binlik Basamağı|Yüzde Birler Basamağı|Onda Birler Basamağı|Yüzde Binler Basamağı|Yüz Binler Basamağı|
|—|—|—|—|—|—|
|3|1|4|1|5|9|

## Örnek Soru 2

    \[8,75\]

sayısını iki farklı şekilde okuyunuz.

**Çözüm:**

    \[8,75\]

sayısı “sekiz tam yetmiş beş yüzde” veya “sekiz yüzde yetmiş beş” olarak okunabilir.

## Örnek Soru 3

    \[2,7\]

sayısı yaklaşık olarak hangi sayı ile gösterilebilir?

**Çözüm:**

    \[\pi\]

sayısı 3,14 yaklaşık değer ile gösterilebileceğinden,

    \[2,7\]

sayısı da 3 yaklaşık değer ile gösterilebilir.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.