Köklü Sayılar

Köklü sayılar, matematikte sıkça karşılaşılan bir kavramdır. Temelde bir sayının bir belirli kuvvetinin (ninci kuvvet) sonucu olarak verilen bir sayıdır. İşte köklü sayılar hakkında daha fazla bilgi:

Kök Sıfır Kaçtır?

Eğer a = 0 ise, sıfırın herhangi bir pozitif ya da negatif ninci kökü vardır ve x = \sqrt[n]{0} olarak ifade edilir. Sonuç her zaman x = 0’dır.

1. Kök Nedir?

x^n = a eşitliği, x’in a’nın ninci kökü olduğunu ifade eder. Burada x’i bulmak için çeşitli durumları kontrol ederiz. İşte bu durumları açıklamak için sık kullanılan notasyonlar:

 • x = \sqrt[n]{a}: Bu ifade, a’nın ninci kökünü ifade eder.
 • x = -\sqrt[n]{a}: Bu ifade, a’nın ninci kökünün negatif değerini ifade eder.

2. Pozitif ve Negatif Kökler

 • Eğer a > 0 (pozitif) ve n tek bir sayı ise, a’nın ninci kökü pozitif bir gerçek sayıdır ve x = \sqrt[n]{a} olarak gösterilir.
 • Eğer n çift ise, a’nın ninci kökü hem pozitif hem de negatif bir gerçek sayıdır ve x = \sqrt[n]{a} veya x = -\sqrt[n]{a} olarak gösterilir. Bu, iki negatif sayının çarpımının pozitif bir sonuç vermesi nedeniyle olur.

3. Negatif Kökler

 • Eğer a < 0 (negatif) ve n tek bir sayı ise, a’nın ninci kökü sadece bir tane gerçek sayıdır ve x = \sqrt[n]{a} olarak ifade edilir.
 • Eğer n çift ise, a’nın ninci kökü gerçek bir sayı köküne sahip değildir. Bu durumda kök yoktur.

Bu temel kurallar sayesinde, bir sayının kökünü bulmak için bu kuralları kullanabilir ve köklü sayılarla ilgili denklemleri çözebilirsiniz.

Örnekler

 1. Örnek 1: 16 sayısının karekökü nedir?
 • Burada a = 16 ve n = 2 (çünkü karekök alıyoruz).
 • Pozitif ve negatif kökleri bulabiliriz: x = \sqrt[2]{16} = 4 ve x = -\sqrt[2]{16} = -4.
 1. Örnek 2: -8 sayısının küpkökü nedir?
 • Burada a = -8 ve n = 3 (çünkü küpkök alıyoruz ve a negatif).
 • Tek sayı olduğu için sadece pozitif gerçek bir kök vardır: x = \sqrt[3]{-8} = -2.
 1. Örnek 3: 0 sayısının herhangi bir kökü nedir?
 • a = 0 olduğunda, herhangi bir n için kök her zaman x = 0’dır: x = \sqrt[n]{0} = 0.

Köklü sayılar, matematiksel işlemlerde ve denklemlerde sıkça karşılaşılan önemli bir kavramdır ve bu kurallar, köklü sayıları anlamak ve işlemek için temel bir kılavuz sağlar.


x^n = a

X üzeri n eşittir a, eşitliğini sağlayan x sayısına a nın n. kuvvetten kökü denir.

x = \sqrt[n]{a} a’nın n inci kuvvetten kökü şeklinde gösterilir.
x^n = a X üzeri n eşittir a, denkleminde x’i bulmak için 3 farklı durumu kontrol ederiz.

 1. a büyüktür sıfır durumu için (a > 0) :
  eğer a sıfırdan büyük ise ve n tek sayı ise a’nın n dereceden kökünü aldığınızda şekildeki gibi gösterilir x = \sqrt[n]a.

  n çift ise x = \sqrt[n]a veya x = - \sqrt[n]a olur.

  n çift ise x: hem eksi n dereceden kök a ya hem artı n dereceden kök a ya eşit kabul edilir. Bu durumun sebebi iki negatif sayının çarpımının pozitif olmasıdır.
  x’in negatif mi pozitif mi olduğunu bilmediğimiz için ikiside olabilir deriz.
 2. a sıfırdan küçüktür durumu için (a < 0) :
  n tek ise x = \sqrt[n]a n dereceden kök a olmak üzere sadece bir gerçek sayı kökü vardır.
  n çift ise x in bir gerçek sayı kökü yoktur.

 3. a eşittir sıfır durumu için ( a=0 ):
  Sıfır tane sıfırın çarpımı sıfırdır. Sıfırı kaç kere kendiyle çarparsanız çarpın yine sıfırdır. Karekök sıfır sıfırdır. x = \sqrt[n]0 Kökünü alırsanız x = 0 dır.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.