Kesirler İlkokul 5.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Kesirler konusu, ilkokul 5. sınıfta matematik öğreniminde oldukça önemli bir konudur. Kesirler, bir tam sayıyı eşit parçalara ayırmak için kullanılan bir sayı sistemidir. Kesirleri anlamak, sayıları daha iyi anlamak ve sayılarla çalışmak için önemlidir. Bu yazıda, kesirleri anlamak ve çözmek için örnek sorular ve çözümlü konu anlatımı bulabilirsiniz.

Kesirler nedir?

Kesirler, bir tam sayıyı eşit parçalara ayırmak için kullanılan bir sayı sistemidir. Kesirler, bir bütünden kaç parça alındığını ifade eder. Kesirlerin iki bölümü vardır: pay ve payda. Pay, kesrin tam sayı kısmını ifade ederken, payda kesrin eşit parçaya bölündüğü parçaların sayısını gösterir.

Örneğin, \frac{3}{4} kesrinde pay 3 ve payda 4’tür. Bu, bir bütünün dört eşit parçaya bölündüğünü ifade eder ve bu dört parçanın üçünün alındığını ifade eder.

Kesirleri Toplama ve Çıkarma

Kesirleri toplamak ve çıkarmak için, önce paydaları eşitlemek gerekmektedir. Daha sonra, paylar toplanır veya çıkarılır ve son olarak, sonuç kesir haline getirilir.

Örneğin, \frac{1}{3} + \frac{1}{6} işlemini yapalım. İlk olarak, paydaları eşitlemek için, her iki kesrin paydası da 6 yapılır. Bu durumda, \frac{1}{3} kesri \frac{2}{6}‘ya eşitlenir. Daha sonra, \frac{2}{6} + \frac{1}{6} işlemi yapılır ve sonuç \frac{3}{6} veya \frac{1}{2} olacaktır.

Benzer şekilde, \frac{5}{6} - \frac{1}{3} işlemini yapalım. İlk olarak, paydaları eşitlemek için, her iki kesrin paydası da 6 yapılır. Bu durumda, \frac{1}{3} kesri \frac{2}{6}‘ya eşitlenir. Daha sonra, \frac{5}{6} - \frac{2}{6} işlemi yapılır ve sonuç \frac{3}{6} veya \frac{1}{2} olacaktır.

Kesirleri Çarpmak ve Bölmek

Kesirleri çarpmak için, paylar ve paydalar ayrı ayrı çarpılır ve sonuç kesir haline getirilir. Örneğin, \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} işlemini yapalım. Bu işlemde, paylar 2 ve 1 çarpılarak 2, paydalar 3 ve 2 çarpılarak 6 olacaktır. Sonuç olarak, \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} veya \frac{1}{3} olacaktır.

Kesirleri bölmek için, ilk kesir ters çevrilir ve daha sonra çarpma işlemi yapılır. Örneğin, \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} işlemini yapalım. Bu işlemde, \frac{1}{2} kesri \frac{2}{1}‘e dönüştürülür ve daha sonra \frac{2}{3} \times \frac{2}{1} işlemi yapılır. Sonuç olarak, \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{4}{3} olacaktır.

Örnek Soru:

\frac{2}{3} + \frac{1}{4} işlemini yapınız.

Çözüm:

İlk olarak, paydaları eşitlemek gerekmektedir. Bu durumda, paydaları 12 yapabiliriz.

\frac{2}{3} kesri, \frac{8}{12}‘ye

\frac{1}{4} kesri, \frac{3}{12}‘ye eşitlenir.

Daha sonra, \frac{8}{12} + \frac{3}{12} işlemi yapılır ve sonuç \frac{11}{12} olacaktır.

Cevap: \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}

    \[<img src="https://quicklatex.com/cache3/a0/ql_be7dcbfa82cf59eaad3e6c6154f7cfa0_l3.png" height="102" width="689" class="ql-img-picture quicklatex-auto-format" alt="Rendered by QuickLaTeX.com" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/>\]

Yukarıdaki şemada, bir diktörtgenin üçe üç eşit parçaya bölündüğünü gösterdik. Her bir parça \frac{1}{3}‘e eşittir. Toplamda, dört parça alındığında, \frac{4}{9}‘lık bir kesir meydana gelir.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.