Kareköklü İfadeler 8.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Matematikte karekök, bir sayının karekökü, o sayının kendisi ile çarpıldığında verilecek olan sayıdır. Örneğin, 9 sayısının karekökü 3’tür, çünkü 3 x 3 = 9.

Kareköklü ifadeler, karekök içeren ifadelerdir ve genellikle \sqrt{x} şeklinde yazılır. Burada x, karekökün altında bulunan sayıdır ve pozitif bir tam sayı olmalıdır. Kareköklü ifadeler, matematiksel problemlerde sıklıkla kullanılır ve bu nedenle kareköklü ifadeler üzerinde çalışmak önemlidir.

Örneğin, \sqrt{16} ifadesini ele alalım. Burada 16, karekökün altında bulunan sayıdır. Karekökü bulmak için, 16 sayısının karekökü 4’tür, çünkü 4 x 4 = 16. Dolayısıyla, \sqrt{16} = 4.

Şimdi bir örnek soru çözelim:

Örnek: \sqrt{25} + \sqrt{16} ifadesi nedir?

Çözüm: \sqrt{25} ifadesi, 5 karekökünü ifade eder, çünkü 5 x 5 = 25. Benzer şekilde, \sqrt{16} ifadesi, 4 karekökünü ifade eder, çünkü 4 x 4 = 16. Dolayısıyla, \sqrt{25} + \sqrt{16} = 5 + 4 = 9.

Başka bir örnek:

Örnek: \sqrt{72} ifadesini basitleştirin.

Çözüm: \sqrt{72} ifadesi, \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} şeklinde değiştirilebilir, çünkü 36 x 2 = 72’dir. \sqrt{36} ifadesi 6 karekökünü ifade eder, çünkü 6 x 6 = 36’dır. Dolayısıyla, \sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.