Geometrik Şekiller – 33 Şekil ve Özellikleri

Eşkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Eşkenar üçgenlerin tüm açıları 60 ° ‘ye eşittir ve tüm kenarları eşit uzunluktadır.

Tüm eşkenar üçgenler 3 çizgi simetriye sahiptir.

İkizkenar üçgen

İkizkenar üçgen

İkizkenar üçgenlerin 2 açısı eşit ve 2 kenarı eşit uzunluktadır.

Tüm ikizkenar üçgenlerin bir simetri çizgisi vardır.

Eşkenar olmayan üçgen

Eşkenar olmayan üçgen

Scalene üçgenlerinin eşit açıları ve eşit uzunlukta kenarları yoktur.

Dik üçgen veya dik açılı üçgen

Dik üçgenler (veya dik açılı üçgenler) bir dik açıya sahiptir (90 ° ‘ye eşit).

Geniş açılı üçgen

Geniş üçgenlerin bir geniş açıları vardır (90 ° ‘den büyük bir açı). Diğer iki açı dar (90 ° ‘den az).

Dar üçgen

Dar üçgen

Dar açılı üçgenlerin tüm açıları 90 dereceden küçüktür.

Eşkenar üçgen, İkizkenar üçgenin özel bir durumu mudur?

Wikipedia’ya göre:

“Geometride, ikizkenar üçgen, eşit uzunlukta iki kenarı olan bir üçgendir. Bazen, iki ve yalnızca iki kenarı eşit uzunlukta olarak belirtilir ve bazen eşit uzunlukta en az iki kenara sahip olarak belirtilir; özel bir durum olarak eşkenar üçgen. “

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Isosceles_triangle


Dörtgen, 4 kenarı olan bir çokgendir.

Dörtgen ailenin epeyce üyesi var. Bu ailenin diğer üyelerinin bir alt kümesi olan bazı üyeler de var! Bu kafanızı karıştırırsa aşağıya bakın!

Kare

Kare

Karelerin 4 eşit kenarı ve 4 dik açısı vardır.

4 satır simetriye sahiptirler.

Tüm kareler dikdörtgen ailesine aittir.

Tüm kareler eşkenar dörtgen ailesine aittir.

Tüm kareler aynı zamanda paralelkenardır.

Dikdörtgen

Dikdörtgen

Dikdörtgenlerin 4 kenarı ve 4 dik açısı vardır.

Hepsinde 2 çizgi simetri vardır (onlar da kare ise 4 çizgi!)

Tüm dikdörtgenler paralelkenar ailesine aittir.

Eşkenar dörtgen

Eşkenar Dörtgen

Simek png; Marek M (talk) svg, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Eşkenar dörtgenlerin (rhombii) 4 eşit kenarı vardır.

Karşıt tarafların her iki çifti paraleldir.

Hepsinde 2 çizgi simetri vardır (eğer kare iseler 4 çizgi!)

Tüm eşkenar dörtgenler paralelkenar ailesine aittir.

Paralelkenar

Paralelkenar

Paralelkenarların 2 çift paralel kenarı vardır.

Bazı paralelkenarların simetri çizgileri vardır (aynı zamanda kare, dikdörtgen veya eşkenar dörtgen olmalarına bağlı olarak), ancak çoğunda yoktur.

Yamuk

Yamuk

The original uploader was Alon at Hebrew Wikipedia., CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

bir çift paralel kenara sahiptir.

Bazı yamukların bir simetri çizgisi vardır.

Uçurtma

Uçurtma

No machine-readable author provided. Deepsol~commonswiki assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

Uçurtmaların birbirine bitişik 2 çift eşit kenarı vardır.


Dışbükey ve İçbükey Çokgenler

İçbükey Çokgen

Tladie, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

İç Bükey Çokgen | Beşgen

User:J Hokkanen, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Çokgenler şekillerinde içbükey veya dışbükey olabilir.

Dışbükey şekillerin tüm açıları 180 ° ‘den küçüktür.

İçbükey şekiller 180 ° ‘den büyük en az bir refleks açısına sahiptir.

Üçgenler her zaman dışbükeydir.

Normal ve Düzensiz Çokgenler

Normal şekiller her zaman dışbükeydir.

Düzensiz şekiller içbükey veya dışbükey olabilir.

Gösterilebilecek farklı düzensiz çokgenlerin sonsuz sayıda örneği vardır.


Bir Çokgenin İç Açıları Formülleri

Bir çokgenin iç açılarının formülleri aşağıdaki gibidir:

Toplam iç açı = 180 x (kenar sayısı – 2)

Normal bir çokgenin İç Açısı = toplam iç açı / kenar sayısı


Geometrik Şekiller Listesi – 2 Boyutlu Eğri Şekiller

Kenarları kavisli olan iki boyutlu şekillerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Daire

Daire

Dairelerin merkezinde, çap üzerindeki her noktanın eşit uzaklıkta olduğu bir nokta vardır.

Sonsuz simetri çizgilerine sahiptirler.

Bir çemberin kaç kenarı vardır?

Bu ilginç bir sorudur – cevap 0 olabilir (düz kenarlar yok), 1 eğimli kenar olabilir veya sonsuz sayıda kenarın tümü olası yanıtlardır.

Elips

Elips

Elipsler, ezilmiş veya uzatılmış daireler gibidir.

2 satır simetriye sahiptirler.

Aynı zamanda özel bir oval türüdür.

Elipsin en uzun ve en kısa çaplarına büyük ve küçük eksenler denir.

Bu eksenler aynı zamanda simetri çizgileridir.

Hilal

Hilal

Hilal şekilleri, iki daire üst üste geldiğinde veya bir daire başka bir daireden kaldırıldığında yapılır.

Hilallerin çevresi iki dairesel yaydan yapılmıştır.

1 çizgi simetriye sahiptirler.

Ayımız evrelerinde hilal şekilleri oluşturur.

Türkiye veya Cezayir gibi bazı ülkelerin bayraklarında hilal şekli vardır.


Geometrik Şekiller Listesi – 3B Şekiller

İşte bilmeniz gereken bazı yaygın 3B şekiller.

Küp

Küp

Küplerin 6 yüzü, 12 kenarı ve 8 köşesi vardır.

Bir küpün tüm kenarları eşit uzunluktadır.

Tüm yüzler kare şeklindedir.

Küp, bir tür küboiddir.

Dikdörtgen Prizma – Küboid

Dikdörtgen Prizma – Küboid

Dikdörtgen prizmaların 6 yüzü, 12 kenarı ve 8 köşesi vardır.

Bir dikdörtgen prizma üzerindeki tüm yüzler dikdörtgendir.

Küre

Küre

Kürelerin 1 yüzü, 0 kenarı ve 0 köşesi vardır.

Elipsoid

JoshDif, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Elipsoidlerin 0 veya 1 yüzü, 0 kenarı ve 0 köşesi vardır.

Silindir

Silindir

Silindirlerin 2 veya 3 yüzü, 0 veya 2 kenarı ve 0 köşesi vardır.

Koni

Koni

Konilerin 1 veya 2 yüzü, 0 veya 1 kenarı ve 1 apeksi vardır (bazı matematikçiler tarafından tepe noktası olarak tanımlanır).

Üçgen prizma

Üçgen prizma

Inna Z, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Üçgen Prizmaların 5 yüzü, 9 kenarı ve 6 köşesi vardır.

Her iki uçtaki iki yüz üçgen ve geri kalan yüzler dikdörtgendir.

Altıgen Prizma

Altıgen Prizma

R. A. Nonenmacher, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Altıgen Prizmaların 8 yüzü, 18 kenarı ve 12 köşesi vardır.

Her iki uçtaki iki yüz altıgen ve geri kalan yüzler dikdörtgendir.

Üçgen tabanlı Piramit

Üçgen tabanlı Piramit

Üçgen tabanlı piramitlerin 4 yüzü, 6 kenarı ve 4 köşesi vardır.

Taban bir üçgendir. Tüm yüzler üçgen şeklindedir.

Prizmayı oluşturan üçgen yüzlerin tümü eşkenar ise, o zaman şekle Tetrahedron da denir.

Kare tabanlı Piramit

Kare tabanlı Piramit

Kare tabanlı piramitlerin 5 yüzü, 8 kenarı ve 5 köşesi vardır

Taban bir karedir. Diğer tüm yüzler üçgen şeklindedir.

Altıgen Piramit

Altıgen Piramit

Altıgen piramitlerin 7 yüzü, 12 kenarı ve 7 köşesi vardır.

Taban bir altıgendir. Diğer tüm yüzler üçgen şeklindedir.


5 Platonik Katı

Platonik katılar, aşağıdaki özel özelliklere sahip bir dizi 5 çokyüzlü oluşturur:

    platonik katıların yüzleri düzgün ve uyumlu olmalıdır.

    her köşede aynı sayıda yüz buluşuyor.

Adlarını, felsefi tartışmalarında onlar hakkında yazan Yunan filozof Platon’dan alırlar.

Yalnızca 5 platonik katı vardır:

    Normal tetrahedron

    Küp veya normal altı yüzlü

    Düzenli oktahedron

    Düzenli oniki yüzlü

    Düzenli icosahedron

Dörtyüzlü – Tetrahedron

Dörtyüzlü – Tetrahedron

Aldoaldoz, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Bir Tetrahedron, üçgen piramit ile aynıdır.

4 üçgen yüzleri, 6 kenarları ve 4 köşeleri vardır.

Normal bir tetrahedron, yüzleri için eşkenar üçgenlere sahiptir ve 5 platonik katıdan biridir.

Küp (normal altı yüzlü)

Küp

Tomruen, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Küplerin 6 yüzü, 12 kenarı ve 8 köşesi vardır.

Bir küpün tüm kenarları eşit uzunluktadır.

Tüm yüzler kare şeklindedir.

Bir küp bir tür küboiddir ve 5 platonik katıdan biridir.

Sekizyüzlü – Oktahedron

Sekizyüzlü Oktahedron

Oktahedronlar, 8 yüzü, 12 kenarı ve 6 köşesi olan bir şekildir.

Normal bir oktahedron, yüzleri için eşkenar üçgenlere sahiptir ve 5 platonik katıdan biridir.

Onikiyüzlü – Dodekahedron

Onikiyüzlü Dodekahedron

Tomruen at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Dodekahedron, 12 yüzü, 30 kenarı ve 20 köşesi olan bir şekildir.

Normal bir on iki yüzlü, yüzleri için düzenli beşgenlere sahiptir ve 5 platonik katıdan biridir.

Yirmiyüzlü – İkosahedron

Yirmi yüzlü İkosahedron

User:DTR, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

İkosahedron, 20 yüzü, 30 kenarı ve 12 köşesi olan bir şekildir.

Tüm yüzler üçgen.

Normal bir ikosahedron, tüm yüzleri eşkenar üçgen olan 5 platonik katıdan biridir.

Düzgün çok yüzlüler, Yarı düzgün çok yüzlüler

Ya.yilmaz, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.