Geometrik Cisimler İlkokul 5.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Geometrik cisimler, uzayda bulunan ve boyutları olan şekillerdir. İlkokul 5. sınıf matematik müfredatında geometrik cisimler konusu incelenir. Bu konuda, öğrenciler üç boyutlu cisimlerin isimlerini ve özelliklerini öğrenirler.

Küp, bir tür geometrik cisimdir. Altı yüzü vardır ve her yüzü eşit büyüklüktedir. Ayrıca, tüm yüzleri kare şeklindedir.

Bir küpün hacmi nasıl hesaplanır?

Küpün kenar uzunluğu a ise, küpün hacmi şu şekilde hesaplanır:

    \[V = a^3\]

Bir kenar uzunluğunun küpüdür.

Kolayca anlamak istersek.

    \[Hacim = Kenar Uzunluğu * Kenar Uzunluğu * Kenar Uzunluğu\]

Küpün bir kenar uzunluğunun kendisiyle üç kez çarpımı küpün hacmini verir.

Örneğin, kenar uzunluğu 4 cm olan bir küpün hacmi:

    \[V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3\]

Bir küpün yüzey alanı nasıl hesaplanır?

Küpün yüzey alanı da şu şekilde hesaplanır:

    \[A = 6a^2\]

Örneğin, kenar uzunluğu 4 cm olan bir küpün yüzey alanı:

    \[A = 6 \times 4^2 = 96 \text{ cm}^2\]

Bir küpün YAN yüzey alanı nasıl hesaplanır?

Küpün yan yüzey alanı ise şöyle hesaplanır:

    \[A_y = 4a^2\]

Örneğin, kenar uzunluğu 4 cm olan bir küpün yan yüzey alanı:

    \[A_y = 4 \times 4^2 = 64 \text{ cm}^2\]

Bir küp uzayda nasıl görünür?

Küpün uzayda nasıl göründüğünü anlamak için, aşağıdaki şekle bakabilirsiniz.

Görsel Guenterjm tarafından yapılmıştır. – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52737528

Yukarıdaki şekilde, altı yüzüne de isimler verilmiştir. Bu yüzlerden hemen her biri birbirine eşittir. Örneğin, ADEF yüzü kare şeklindedir ve EF kenarı uzunluğu, küpün kenar uzunluğu ile aynıdır. Bu yüzey alanı 16 \text{ cm}^2 ve yan yüzey alanı da 16 \text{ cm}^2 dir.

2 Yorumlar

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.