Faiz Problemleri Konu Anlatımı

Faiz problemleri konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Faiz problemleri, finansal matematiğin önemli bir alanını oluşturur ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz pek çok durumu kapsar. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Faiz Nedir?

Faiz, bir paranın belirli bir süre sonunda ödenen ek ücret ya da maliyeti temsil eder. Temelde bir borç ilişkisinden doğar ve genellikle yatırılan sermaye miktarına bağlı olarak hesaplanır.

Faiz problemlerinde kullanılan bazı terimleri tanımlayalım:

1. Ana para: faiz almak için verilen paraya denir.
2. Faiz Yüzdesi: Ana paranın bir yılda getirdiği faize denir.
3. Zaman: Ana paranın faizde kaldığı süreye denir.
4. Faiz Geliri: Ana paranın belirli bir faiz oranı ile faizde kaldığı süre sonunda elde edilen kazanca denir.

Kaç Çeşit Faiz Vardır?

İki temel faiz türü vardır: basit faiz ve birleşik faiz.

Basit Faiz

Basit faiz, başlangıç sermayesine uygulanan sabit bir oranla hesaplanan faizdir. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Yıllık faiz: F = \frac{A . n . t}{100}

Aylık faiz: F = \frac{A . n . t}{1200}

Günlük faiz: F = \frac{A . n . t}{36000}

Burada:

 • F: Faiz geliri
 • A: Ana para
 • n: Faiz yüzdesi
 • t: Zaman

Küçük bir not: Bankaya yatırılan para faizi ile birlikte alınır.

Birleşik Faiz

Birleşik faizde ise, faiz her dönem sonunda ana paraya eklenir ve bir sonraki dönem için faiz hesaplanır. Formül:

A + F = A \left(1 + \frac{n}{100}\right)^{t}

Burada:

 • A + F: Toplam miktar (ana para + faiz)
 • A: Başlangıç sermayesi (ana para)
 • n: Faiz oranı
 • t: Zaman (yıl cinsinden)

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, genel fiyat seviyelerinin sürekli bir artışını ifade eder. Bu, paranın değer kaybına neden olur ve yatırımların gerçek getirisini etkiler. Faiz oranları genellikle enflasyonu dikkate alarak belirlenir. Yüksek enflasyon, sabit faiz oranlarına sahip yatırımları azaltabilir, bu nedenle yatırımcılar ve ekonomistler enflasyonu sürekli olarak göz önünde bulundurmalıdır.

Faiz problemlerini çözmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Problem Türünü Belirleme:
  • Soruda verilen bilgileri dikkatlice okuyarak, basit faiz mi, bileşik faiz mi, yoksa başka bir türde faiz problemi mi olduğunu anlamak önemlidir.
 2. Bilinen Değerleri Belirleme:
  • Ana para (A), faiz oranı (n), zaman (t) gibi soruda verilen bilgileri anlamak ve belirlemek önemlidir.
 3. Uygun Formülü Seçme:
  • Soruda belirtilen faiz türüne uygun olan formülü seçmek gerekir.
  • Basit faiz (yıllık): F = \frac{A . n . t}{100}
  • Bileşik faiz (yıllık): A + F = A \left(1 + \frac{n}{100}\right)^{t}
 4. Bilinmeyen Değişkeni Bulma:
  • Eğer formülde bilinmeyen bir değişken varsa (örneğin, A veya n), bu değişkeni bulmak için denklemleri düzenlemek önemlidir.
 5. Değerleri Yerine Koyma ve Hesaplama:
  • Bilinen değerleri uygun formülde yerine koyarak matematiksel işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir.
 6. Sonuçları Yorumlama:
  • Hesaplanan değerleri bağlam içinde yorumlamak ve sorunun çözümünü ifade etmek önemlidir.
  • Örneğin, yatırımın gelecekteki değeri, ödeme planı vb. ile ilgili olarak açıklamalar yapmak.

Şimdi konuyla ilgi örnek birkaç soruyu inceleyelim.

ÖRNEK SORU: 800 TL’lik bir yatırım, yıllık %12 basit faiz oranıyla bir bankada değerlendirilecektir. Bir yılın sonunda kazanılacak faiz geliri nedir?

ÇÖZÜM:

Ana para (A): 800 TL
Faiz oranı (n): %12 veya 0.12 (ondalık cinsinden)
Zaman (t): 1 yıl

Soru basit faiz sorusu olduğu için basit faiz formülünü uygulayacağız.

F = \frac{A . n . t}{100}

F = \frac{800 . 12 . 1}{100}

F = 96 TL

ÖRNEK SORU: Aylin, 7500 TL’yi beş aylığına senelik %10 getiriye sahip bir hesaba yatırmayı planlıyor. Aylin, 5 ayın sonunda ne kadar getiri elde eder?

ÇÖZÜM:

 • Ana para (A): 7500 TL
 • Faiz oranı (n): %10 veya 0.10 (ondalık cinsinden)
 • Zaman (t): 5 ay
 • Soru basit faiz sorusu olduğu için basit faiz formülünü uygulayacağız.

F = \frac{A . n . t}{1200}

F = \frac{7500 . 10 . 5}{1200}

F = 312,5 TL

ÖRNEK SORU:

 • TL’nin %15 yıllık faizle 3 yılda getireceği bileşik faizi hesaplayalım.

ÇÖZÜM:

 • Ana para (A): 3500 TL
 • Faiz oranı (n): %15 veya 0.15 (ondalık cinsinden)
 • Zaman (t): 3 yıl
 1. Yol:

Birleşik faizin formülü:

A + F = A \left(1 + \frac{n}{100}\right)^{t}

3500 + X = 3500 \left(1 + \frac{15}{100}\right)^{3}

3500 + X = 3500 \left(1 + \frac{15}{100}\right)^{3}

3500 + X = 5323,0625

X = 1823,0625 TL

 • 2. Yol:

Birleşik faiz formülünü kullanmadan çözmek için:

 • Ana para (A): 3500 TL
 • Faiz oranı (n): %15 veya 0.15 (ondalık cinsinden)
 • Zaman (t): 3 yıl

Birinci yılın faizi:
F = \frac{A . n . t}{100}

F = \frac{3500 . 15 . 1}{100}

F = 525 TL

Birinci yılın sonunda toplam para, 3500 + 525 = 4025 TL

İkinci yılın faizi:

F = \frac{4025 . 15 . 1}{100}
F = 603,75 TL
İkinci yılın sonunda toplam para, 4025 + 603,75 = 4628,75 TL 

Üçüncü yılın faizi:

F = \frac{4628,75 . 15 . 1}{100}

F = 694,3125 TL
Üçüncü yılın sonunda toplam para, 4628,75 + 694,3125 = 5323,0625 TL

Buna göre, 3 yıllık bileşik faiz bulmak için üç yılın sonundaki paradan ana parayı çıkarmamız lazım.

5323,0625 – 3500 = 1823,0625 TL. Bu durumda, 3500 TL’nin %15 yıllık faizle 3 yılda getireceği bileşik faiz yaklaşık olarak 1823,0625 TL’dir.

ÖRNEK SORU: Yıllık %60 faiz oranı ile 2 yıl süreyle bankaya yatırılan bir ana paranın, toplam 2400 TL faiz getirdiğine göre, yatırılan ana paranın ne kadar olduğunu bulalım.

ÇÖZÜM:

 • Ana para (A): X TL
 • Faiz oranı (n): %60 veya 0.6 (ondalık cinsinden)
 • Zaman (t): 2 yıl
 • Faiz (F): 2400 TL

F = \frac{A . n . t}{100}

2400 = \frac{X . 60 . 2}{100}

X = 2000 TL Buna göre, yatırılan sermaye miktarı 2000 YTL’dir.

ÖRNEK SORU: Cem, 500 TL’sini yıllık faiz oranı %25 olan bir bankaya 3 yıllığına yatırıyor. Deniz ise, 600 TL’sini yıllık faiz oranı %18 olan bir bankaya 6 aylığına yatırıyor. Buna göre, Cem’in kazandığı faiz geliri, Deniz’in kazandığı faiz gelirinden kaç TL fazladır?

ÇÖZÜM:

Cem’in Faiz Geliri:

F = \frac{A . n . t}{100}

F = \frac{500 . 25 . 3}{100}

F = 375 TL

Deniz’in Faiz Geliri:

F = \frac{A . n . t}{1200}

F = \frac{600 . 18 . 6}{1200}

F = 54 TL

Fark Hesaplama:

Cem’in kazandığı faiz geliri ile Deniz’in kazandığı faiz geliri arasındaki farkı hesapla:
Cem’in faiz geliri−Deniz’in faiz geliri
375 – 54 = 321 TL

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.