Eşitlik Ve Denklem 7.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Matematikte en temel kavramlardan biri eşitlik ve denklemdir. Eşitlikler, iki veya daha fazla değerin birbirine eşit olduğunu ifade ederken, denklemler bir bilinmeyenin değerini bulmak için kullanılır.

Başlıklar

Eşitlik

Eşitlikler, iki veya daha fazla sayının birbirine eşit olduğunu ifade eder. Eşitliklerdeki sayılar genellikle eşittir (=) işareti ile ayrılır.

Örnek:

    \[3+4=7\]

Bu eşitlik, 3 ve 4 sayılarının toplamının 7’ye eşit olduğunu ifade eder.

Denklem

Denklemler, bir bilinmeyenin değerini bulmak için kullanılır. Denklemler genellikle bir veya daha fazla bilinmeyen içerir ve eşitlik işaretiyle ayrılır.

Örnek:

    \[2x+5=11\]

Bu denklemde x, bilinmeyen bir sayıdır. Bu denklemi çözmek için x’in değerini bulmak gerekir.

Denklemi çözmek için, öncelikle bilinmeyenin tek tarafta kalması gerektiğini hatırlamalısınız. Bu denklemde, 5’i denklemin her iki tarafından çıkarmak gerekir.

    \[2x+5-5=11-5\]

Sadeleştirerek:

    \[2x=6\]

Denklemin her iki tarafını 2 ile bölerek:

    \[\frac{2x}{2}=\frac{6}{2}\]

x’in değeri:

    \[x=3\]

Örnek Soru:

    \[3x-2=16\]

Bu denklemi çözerek x’in değerini bulunuz.

Çözüm:

Öncelikle, bilinmeyenin tek tarafta kalması için -2’yi her iki tarafı da ekleyelim:

    \[3x-2+2=16+2\]

Sadeleştirerek:

    \[3x=18\]

Denklemin her iki tarafını 3 ile bölerek:

    \[\frac{3x}{3}=\frac{18}{3}\]

x’in değeri:

    \[x=6\]

Örnek Soru:

    \[5x+3=13x-15\]

Bu denklemi çözerek x’in değerini bulunuz.

Çözüm:

Öncelikle, bilinmeyenleri aynı tarafta toplamak için 13x’i sol tarafa getirelim ve 3’ü sağ tarafta bırakalım:

    \[5x-13x=-15-3\]

Sadeleştirerek:

    \[-8x=-18\]

Denklemin her iki tarafını -8 ile bölerek:

    \[\frac{-8x}{-8}=\frac{-18}{-8}\]

x’in değeri:

    \[x=\frac{9}{4}\]

Özetle, eşitlik ve denklemler matematikte önemli kavramlardır. Eşitliklerde, iki veya daha fazla değerin birbirine eşit olduğunu ifade ederken, denklemler bir bilinmeyenin değerini bulmak için kullanılır. Denklemleri çözerken, bilinmeyenin tek tarafta kalmalı ve denklemin her iki tarafı eşit olacak şekilde işlemler yapılmalıdır.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.