EKSENLERE PARALEL DOĞRU DENKLEMLERİ 11. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

11. Sınıf Eksenlere Paralel Doğru Denklemleri konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

x Eksenine Paralel Doğru Denklemleri

Eğer A(a, b) noktasından geçen ve x ekseni ile paralel bir doğrunun denklemini bulmak istiyorsak, bu doğrunun denklemi şu şekilde olur:
y - b = m . (x - a)

x eksenini kesen doğru

Ancak, x ekseni ile paralel doğruların eğimi m = 0 lduğundan, denklemi bu şekilde yeniden düzenleyebiliriz:
y - b = 0 . (x - a) \Rightarrow y - b = 0
\Rightarrow y = b olur.

Sonuç olarak, A(a, b) noktasından geçen ve x eksenine paralel doğru denklemleri b\in\mathbb{R} olmak üzere y = b biçimindedir.

y Eksenine Paralel Doğruların Denklemleri

Eğer A(c, d) noktasından geçen ve y ekseni ile paralel bir doğrunun denklemini bulmak istiyorsak, bu doğrunun denklemi şu şekildedir:
y - d = m . (x - c) olur.
Ve eğim eğim m = \frac{y - d}{x - c}

y eksenini kesen doğru

Ancak, bu tür doğruların eğimi m tanımsızdır, çünkü m = \tan 90^{\circ} tanımsız bir değer elde edilir. Bu nedenle, denkleme bakarak x - c = 0 olarak ifade edebiliriz. Bu denklemi çözdüğümüzde x = c sonucuna ulaşırız.   Sonuç olarak, A(c, d) noktasından geçen ve y eksenine paralel doğruların denklemleri c\in\mathbb{R} olmak üzere x = c olur.

Başlangıç Noktasından (Orijin) Geçen Doğruların Denklemleri

O (0, 0) noktasından geçen ve eğimi m olan bir doğrunun denklemi y = m . x olarak ifade edilir Bu denklemde O noktasının koordinatları (0, 0) olduğu için
y - 0 = m (x - 0)  \Rightarrow y = m .x olur.

Orjinden geçen doğrular

Bir Doğrunun Grafiği

Analitik düzlemde, herhangi bir nokta A’dan sonsuz sayıda doğru geçerken, herhangi iki noktadan sadece bir doğru geçer. Bir doğrunun grafiğini çizebilmek için sadece bu doğru üzerindeki iki noktayı bilmek yeterlidir. Bu noktaları seçerken, genellikle doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktalardan seçmek, işlemleri daha kolay hale getirir.

Doğru grafiği

x, y, a, b, c \in \mathbb{R} olmak üzere ax + by + c = 0 doğrusu, x ekseni için y = -\frac{c}{b} ve y ekseni için x = -\frac{c}{a} noktalarında keser. Bu doğrunun grafiği ve eğimi aşağıdaki gibidir:

AB doğrusunun eğim açısı \alpha

AB doğrusunun eğim açısı \alpha ve \angle BAO açısı \beta olarak tanımlansın. Bu iki açının toplamı 180^{\circ}‘dir, yani \alpha + \beta = 180^{\circ} geçerlidir. Bu eşitlikten \alpha = 180^{\circ} - \beta olarak bulunur. Daha sonra \tan \alpha‘yı hesaplamak için \tan (180^{\circ} - \beta) = -\tan \beta kullanılır.

Sonuç olarak, doğrunun eğimi \mathrm{m} = \tan \alpha = -\tan \beta şeklinde ifade edilir. Bu, doğrunun eğimini \mathrm{m} = -\frac{-\frac{c}{b}}{-\frac{c}{a}} = -\frac{a}{b} olarak hesapladığımızda elde edilir.

Sonuç olarak,
Eğimleri eşit olan doğrular birbirine paraleldir.
Birbirine paralel doğruların eğimleri eşittir.

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

1. d_1 ve d_2 doğruları yalnızca bir noktada A noktasında kesişebilir. d_1 doğrusunun eğimi m_1 ve d_2 doğrusunun eğimi m_2 olarak kabul edelim. Bu durumda, m_1 ile m_2 birbirinden farklı olmalıdır.
m_1 = -\frac{a_1}{b_1} ve m_2 = -\frac{a_2}{b_2} olduğunda, -\frac{a_1}{b_1} \neq -\frac{a_2}{b_2} olur ve bu da \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} anlamına gelir.
Sonuç olarak, d_1 ve d_2 doğruları yalnızca bir noktada kesiştiğinde, kesişim noktası d_1 \cap d_2 = {A} olarak ifade edilir.

d_1 ve d_2 doğruları yalnızca bir noktada A noktasında kesişmesi

2. d_1 ve d_2 doğruları birbirine paralel olabilir. Bu durumda, m_1 = m_2 geçerlidir ve şöyle ifade edilebilir:

-\frac{a_{1}}{b_{1}} =-\frac{a_{2}}{b_{2}}
\frac{a_{1}}{a_{2}} =\frac{b_{1}}{b_{2}}

d_1 ve d_2 doğruları eksenleri farklı noktalarda kestiği için,
\frac{a_{1}}{a_{2}} =\frac{b_{1}}{b_{2}} \neq \frac{c_{1}}{c_{2}}

Verilen iki doğru d_1 / / d_2 olduğunda d_{1}\bigcap d_{2} = \lbrace \rbrace olur

d_1 ve d_2 doğruları birbirine paralel ve m_1 = m_2

3. d_1 ve d_2 doğruları çakışık olabilir. Çakışık doğrular, aynı doğruya farklı şekillerde adlandırılan doğrulardır. Bu doğruların eğimleri ve eksenler üzerindeki kesim noktaları aynıdır. Dolayısıyla \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} geçerlidir. d_1 ve d_2 doğruları çakışık olduğunda, d_1 \cap d_2 = d_1 = d_2 olur.

Çakışık doğrular

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.