Çokgen 10. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

10. Çokgenler ünitesinde yer alan Çokgen konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Çokgen ve Çokgende Açı Kavramı

Bir çokgen, düzlemde bulunan üç noktadan oluşan ve bu noktaları birleştiren doğru parçalarıyla belirlenen bir şekildir. Doğrusal olmayan üç nokta, çokgenin köşelerini oluştururken, doğru parçaları da çokgenin kenarlarını oluşturur. Yani, n\geq3 ve n\in\mathbb{N} olmak üzere düzlemdeki herhangi üçü doğrusal olmayan noktalardan A_1, A_2, A_3, … , A_n geçen [A_1 A_2], [A_2 A_3], … , [A_n-1 A_n], [A_1n A_1] nın birleşimi çokgeni oluşturur. Bu doğru parçaları çokgenin kenarlarını temsil ederken A_1, A_2, A_3, … , A_n noktalarına çokgenin köşelerini temsil eder. Çokgenin kenar sayısı, köşe sayısıyla aynıdır. Yani, en az üç doğrusal olmayan noktadan geçen doğru parçaları birleşimi bir çokgen oluşturur. Bu doğru parçaları, çokgenin kenarlarını temsil ederken, noktalar da çokgenin köşelerini temsil eder. Köşe ve kenar sayıları arasında bir eşitlik vardır. Çokgenler, köşe ve kenar sayılarına bağlı olarak adlandırılır (örneğin, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen vb.).

n\geq3 ve n\in\mathbb{N} olmak üzere n kenarlı bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360^{\circ} dir.

Düzgün Çokgenler

Düzgün bir çokgen, tüm kenarlarının eşit uzunluğa sahip olduğu ve iç veya dış açılarının ölçülerinin eşittir. n\geq3 ve n\in\mathbb{N} olmak üzere, n kenarlı bir düzgün çokgenin dış açılarının ölçüleri eşittir ve her bir dış açının ölçüsü \frac{\ 360^{\circ}}{n}‘dir. Benzer şekilde, n kenarlı bir düzgün çokgenin iç açıları da eşit ölçüdedir. Bir iç açının ölçüsü ise 180^\circ-\frac{360^\circ}{n}=\frac{180^\circ.n-360^\circ}{n}=\frac{(n-2).180^\circ}{n} şeklinde hesaplanır.

Düzgün çokgenler

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.