Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 7.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Matematiksel kavramlar, görselleştirme açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusu, matematik öğreniminde oldukça önemlidir. Bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için öncelikle farklı yönlerden görüntülenebilen cisimlere bir göz atalım:

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri, matematiksel olarak iki boyutlu şekillerin ve şekillerin üç boyutlu gösterimlerinin farklı bakış açılarından nasıl görüneceğine dair bilgiler içerir. Bu konuda öğrenilecek temel kavramlar şunlardır:

-Ön yüz: Cismin en önde kalan yüzüdür.

-Arka yüz: Cismin en arkada kalan yüzüdür.

-Yan yüzler: Cismin yan kısımlarındaki yüzlerdir.

-Üst yüz: Cismin en üstte kalan yüzüdür.

-Alt yüz: Cismin en altta kalan yüzüdür.

Bu kavramların tamamı, bir cismin farklı yönlerden görüntülenmesi esnasında dikkate alınması gereken önemli unsurlardır.

Örnek Soru Çözümleri

Örnek soru çözümleri ile yukarıda bahsedilen kavramların daha iyi anlaşılması mümkündür. İşte birkaç örnek soru:

Soru: Aşağıdaki şekil için, farklı yönlerden görünümleri çiziniz:

    \[\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,3) -- (0,3) -- cycle; \draw (0,3) -- (2,5) -- (6,5) -- (4,3); \draw (4,0) -- (6,2) -- (6,5); \end{tikzpicture}\]

Çözüm:

Cismin farklı yönlerden görünümlerini çizmek için, önce belirlenen yüzlerin nerede ve nasıl göründüğünü belirlememiz gerekir. Bu şekilde, yüzlerin görünür olan kenarları belirlenebilir.

Şekil için ön, arka, üst ve alt yüzleri şu şekilde belirleyebiliriz:

    \[\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,3) -- (0,3) -- cycle; \filldraw[black] (0,0) circle (2pt); \filldraw[black] (4,0) circle (2pt); \filldraw[black] (4,3) circle (2pt); \filldraw[black] (0,3) circle (2pt); \node[below] at (2,-0.2){Ön Yüz}; \draw (0,-3) -- (4,-3) -- (4,-6) -- (0,-6) -- cycle; \filldraw[black] (0,-3) circle (2pt); \filldraw[black] (4,-3) circle (2pt); \filldraw[black] (4,-6) circle (2pt); \filldraw[black] (0,-6) circle (2pt); \node[below] at (2,-6.2){Arka Yüz}; \draw (-2,2.5) -- (0,3) -- (4,3) -- (6,2.5); \filldraw[black] (-2,2.5) circle (2pt); \filldraw[black] (0,3) circle (2pt); \filldraw[black] (4,3) circle (2pt); \filldraw[black] (6,2.5) circle (2pt); \node[left] at (-2,2.5){Sol Yüz}; \draw (6,2.5) -- (4,3) -- (4,0) -- (6,-1); \filldraw[black] (6,-1) circle (2pt); \node[right] at (6,-1){Sağ Yüz}; \draw (0,-6) -- (2,-8) -- (6,-8) -- (4,-6); \filldraw[black] (2,-8) circle (2pt); \filldraw[black] (6,-8) circle (2pt); \node[below] at (2,-8.2){Üst Yüz}; \draw (0,-3) -- (2,-5) -- (6,-5) -- (4,-3); \filldraw[black] (2,-5) circle (2pt); \filldraw[black] (6,-5) circle (2pt); \node[below] at (2,-5.2){Alt Yüz}; \end{tikzpicture}\]

Soru: Aşağıdaki şekil için, ön yüzünü ve üst yüzünü çiziniz:

    \[\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,3) -- (0,3) -- cycle; \draw (0,3) -- (2,5) -- (6,5) -- (4,3); \draw (4,0) -- (6,2) -- (6,5); \end{tikzpicture}\]

Çözüm:

Soruda ön yüz ve üst yüz belirtilmiştir. Şekil için ön yüz ve üst yüz şu şekildedir:

    \[\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,3) -- (0,3) -- cycle; \filldraw[black] (0,0) circle (2pt); \filldraw[black] (4,0) circle (2pt); \filldraw[black] (4,3) circle (2pt); \filldraw[black] (0,3) circle (2pt); \node[below] at (2,-0.2){Ön Yüz}; \draw (-2,2.5) -- (0,3) -- (4,3) -- (6,2.5); \filldraw[black] (-2,2.5) circle (2pt); \filldraw[black] (0,3) circle (2pt); \filldraw[black] (4,3) circle (2pt); \filldraw[black] (6,2.5) circle (2pt); \node[left] at (-2,2.5){Sol Yüz}; \draw (0,-6) -- (2,-8) -- (6,-8) -- (4,-6); \filldraw[black] (2,-8) circle (2pt); \filldraw[black] (6,-8) circle (2pt); \node[below] at (2,-8.2){Üst Yüz}; \end{tikzpicture}\]

Bu şekiller, cisimlerin farklı yönlerden görünümlerinin nasıl belirleneceği hakkında fikir vermektedir. Bu kavramlar, daha karmaşık matematiksel konular ve problemler için de kullanılabilir. Bu nedenle, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunu iyi anlamak gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.