Çemberin Temel Elemanları 11. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

11. Sınıf Çember ve Daire ünitesinde yer alan Çemberin temel elemanları konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Çemberin temel elemanları

Bir çember, düzlemde sabit bir noktadan (merkez) eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir. Çemberin merkezi, çemberin sabit noktasıdır. Çemberin üzerindeki herhangi bir nokta ile merkez arasındaki mesafe, çemberin yarıçapıdır. Çemberin merkezi ve yarıçapı, çemberin temel özellikleridir.

Eğer bir çemberin merkezi O ise, O merkezli çemberin üzerindeki herhangi bir A noktası için OA uzunluğu çemberin yarıçapıdır. Çember çizmek için merkez ve yarıçapın bilinmesi yeterlidir. O merkezli ve yarıçapı r olan çember, “Ç(O, r)” şeklinde gösterilir.

Çemberin yarıçapı

Çemberin farklı iki noktasını birleştiren düz doğru parçasına çemberin bir kirişi denir. Eğer kiriş, çemberin merkezinden geçiyorsa, o kiriş çemberin bir çapıdır. [CD] ve [EF] çemberin iki farklı kirişidir. [AB] ise çemberin merkezinden geçtiği için çemberin bir çapıdır. Bu çap aynı zamanda çemberin en uzun kirişidir ve çembere iki eşit parçaya ayırır.

Çemberin kirişi

Çemberde, iki farklı nokta arasındaki bölgeye çember yayı denir. Bir yay, iki uç noktası ve bu noktalar arasında yer alan üçüncü bir nokta ile tanımlanır. Yaylar \widehat{A X B} ve \widehat{A Y B} şeklinde gösterilebilir. Ancak, daha küçük olan yay için \overparen{A X B} için \overparen{A B} gösterimi kullanılabilir.

Çemberin yayı

Çemberin üzerinde bulunan iki farklı noktada kesen doğruya çemberin keseni denir. Şekildeki çember, d_1 ve d_2 doğruları tarafından iki ayrı noktada kesildiği için bu doğrular çemberin kesenleridir.

Çemberin keseni

Çemberle sadece bir ortak noktası bulunan doğruya çemberin bir teğeti denir. Şekildeki çemberle d doğrusu, A noktasında birleştiği için d doğrusu çemberin bir teğetidir. Çemberin merkezi ile teğetin değme noktasını birleştiren doğru, teğete diktir.

Çemberin teğeti

Bir Çember ile Bir Doğrunun Birbirlerine Göre Durumları

Düzlemde çember ve doğru arasında üç farklı durum vardır. Bir çemberin merkezi O olsun, çemberin yarıçapı r olsun ve O noktasının d doğrusuna olan uzaklığı |OH| = h olsun.

1. Eğer h < r ise, doğru çembere iki noktada keser.

Doğru çemberi iki noktada kestiği durum

2. Eğer h = r ise, doğru çembere teğettir.

Doğru çemberi bir noktada kestiği durum

3. Eğer h > r ise, doğru çemberi kesmez.

Doğrunun çemberi kesmediği durum

Çemberde Kirişin Özellikleri

1. Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme, kirişi ortalar.
Çünkü, |AO| = |OB| olduğunda AOB ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgenin tepe noktasından indirilen dikme aynı zamanda bir kenarortaydır, bu yüzden |AH| = |HB| olur. Bir çemberde, bir kirişin orta dikmesi çemberin merkezinden geçer. Bir kirişin orta noktasını çemberin merkezine birleştiren doğru, kirişe dik olur.

Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme, kirişi ortalar

2. Bir çemberin içinden geçen herhangi bir noktadan çizilen kısa bir kiriş, o noktadan ve çemberin merkezinden geçen doğruya dik olur.
O merkezli çemberde, A noktasından geçen en kısa kiriş [BC] olur. A noktasından geçen en uzun kiriş [DE], çemberin çapıdır.

Çemberin bir noktasından geçen kısa kirişi, merkezden geçen kirişe dik olur

3. O merkezli çemberde, |AB| = |CD| diyelim. Çemberin merkezinden kirişlere indirilen dikmenin ayakları E ve F olsun. Bu durumda |AF| = |FB| = |CE| = |ED| olur. AFO ve DEO üçgenleri birer dik kenara ve hipotenüse sahip olduğundan bu üçgenler birbirine eşittir. Sonuç olarak, |OF| = |OE| olur. Bir çemberde merkeze eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir.

Çemberin eş kirişlerin merkeze uzaklıkları eşit olur

4. Bir çemberde, merkezden eşit uzaklıkta olmayan iki kiriş varsa, uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. |O F|=a ve |O E|=b olsun.
Bu durumda,

    \[\begin{aligned}(1) & |A B|>|C D| \Rightarrow|A F|>|E D| \\& |A F|^2+a^2=r^2 \text { ve }|E D|^2+b^2=r^2 \\(2) & |A F|^2=r^2-a^2 \text { ve }|E D|^2=r^2-b^2\end{aligned}\]

(1) ve (2) den

    \[\begin{aligned}& r^2-a^2>r^2-b^2 \\& -a^2>-b^2 \\& a^2<b^2 \text { olur. Buradan } a<b \text { olur. }\end{aligned}\]

Çemberde uzun olan kiriş merkeze daha yakın olur

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.