Çember Ve Daire 7.Sınıf Özet Konu Anlatımı

Matematik dersindeki geometri konuları arasında çember ve daire oldukça önemlidir. Bu konular, özellikle alan ve çevre hesaplamalarında sık sık kullanılırlar. Bu yazıda çember ve daire konularını ele alarak, bu kavramları daha iyi anlamayı hedefleyeceğiz.

Çember Nedir?

Çember, bir merkezi olan ve tüm noktalardan eşit uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu geometrik şekle denir. Merkezi M ve yarıçapı r olan bir çemberi C(M,r) şeklinde gösterebiliriz.

    \[<img src="https://i.hizliresim.com/cTqm0A.png" width="250" height="250" />\]

Örneğin yukarıdaki şekilde gösterilen C(M,5) çemberinin merkezi M ve yarıçapı 5’tir.

Daire Nedir?

Daire, bir çemberin içini kaplayan geometrik şekildir. Yarıçapı r olan bir daireyi D(r) şeklinde gösterebiliriz.

    \[<img src="https://i.hizliresim.com/ft1Iqj.png" width="250" height="250" />\]

Örneğin yukarıdaki şekilde gösterilen D(7) dairenin yarıçapı 7’dir.

Alan Hesaplaması

Çemberin alanı, A=\pi r^2 formülü ile hesaplanır. Dairenin alanı ise aynı formül ile hesaplanır.

Örnek 1: Yarıçapı 4 olan bir dairenin alanı nedir?

Çözüm: Dairenin alanı A=\pi r^2 formülüne göre hesaplanır. Burada r=4 olduğu için,

    \[A=\pi \cdot 4^2 = 16\pi\]

şeklinde hesaplanır. Böylece, yarıçapı 4 olan bir dairenin alanı 16π’dir.

Örnek 2: Yarıçapı 6 olan bir çemberin alanı nedir?

Çözüm: Çemberin alanı da A=\pi r^2 formülü kullanılarak hesaplanır. Burada r=6 olduğu için,

    \[A=\pi \cdot 6^2 = 36\pi\]

şeklinde hesaplanır. Böylece, yarıçapı 6 olan bir çemberin alanı 36π’dir.

Çevre Hesaplaması

Çemberin çevresi, C=2\pi r formülü ile hesaplanır. Dairenin çevresi ise yine aynı formül kullanılarak hesaplanır.

Örnek 3: Yarıçapı 3 olan bir dairenin çevresi nedir?

Çözüm: Dairenin çevresi C=2\pi r formülüne göre hesaplanır. Burada r=3 olduğu için,

    \[C=2\pi \cdot 3 = 6\pi\]

şeklinde hesaplanır. Böylece, yarıçapı 3 olan bir dairenin çevresi 6π’dir.

Örnek 4: Yarıçapı 8 olan bir çemberin çevresi nedir?

Çözüm: Çemberin çevresi de aynı formülle hesaplanır. Burada r=8 olduğu için,

    \[C=2\pi \cdot 8 = 16\pi\]

şeklinde hesaplanır. Böylece, yarıçapı 8 olan bir çemberin çevresi 16π’dir.

Özet

– Çember, merkezi olan ve tüm noktalardan eşit uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu geometrik şekildir.
– Daire, bir çemberin içini kaplayan geometrik şekildir.
– Çemberin alanı, A=\pi r^2 formülü ile hesaplanır. Dairenin alanı da aynı formülle hesaplanır.
– Çemberin çevresi, C=2\pi r formülü ile hesaplanır. Dairenin çevresi de aynı formülle hesaplanır.

Bu şekilde çember ve daire konuları hakkında genel bir fikir sahibi olduk. Bu bilgileri kullanarak, farklı soruların çözümlerini de yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.