Cebirsel İfadeler 6.Sınıf Özet Konu Anlatımı

# Cebirsel İfadeler

Cebir, matematiğin bir dalıdır. Bu dalda harfler kullanarak sayıların yerine nümerik olmayan kavramları temsil ediyoruz. Bu kavramları da matematiksel işlemlerle birleştirerek çözümlemeler yapıyoruz. Bu işlemler sonucunda oluşan ifadelere ise cebirsel ifade denir.

## Cebirsel İfade Nedir?

Cebirsel ifade, sayı, değişken ve matematiksel işlemler kullanılarak oluşturulan bir ifadedir. Bu ifadede sabit sayılar ve değişkenler matematiksel işlemlere tabi tutulur. Cebirsel ifadelerin en temel özelliği değişkenler içerirler. Değişkenler, matematiksel işlemler açısından bir harf, bir sayı ya da bir simge olabilir.

Örneğin;

* 3x + 4 bir cebirsel ifadedir. Bu ifade içerisinde x değişkeni yer almaktadır.

* 4y - 2 bir cebirsel ifadedir. Bu ifade de y değişkeni içermektedir.

* 2a + 7b + 3c bir cebirsel ifadedir. Bu ifade içerisinde a, b, ve c değişkenleri yer almaktadır.

## Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma

Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri yaparken, ifadelerin benzer terimlerden oluşup oluşmadığına dikkat etmek gerekir. Benzer terimler aynı değerlere sahip olan değişkenleri içeren terimlerdir.

Örneğin;

    \[3x + 2y + 5x - 3y\]

Yukarıdaki cebirsel ifadede benzer terimler 3x ve 5x terimleri ile 2y ve -3y terimleridir. Benzer terimleri bir arada toplarsak;

    \[8x - y\]

sonucu elde edilir.

## Cebirsel İfadelerde Çarpma ve Bölme

Cebirsel ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri yaparken, öncelikle parantezleri çözerek işlemlere başlamak gerekir. Ardından çarpma ve bölme işlemleri soldan sağa doğru yapılır.

Örneğin;

    \[2x(3y - 4x)\]

Yukarıdaki cebirsel ifadeyi çözerek;

    \[6xy - 8x^2\]

sonucu elde edilir.

## Örnek Soru Çözümleri

#### Soru:

    \[3(x + 2) - 2x(x - 5)\]

Verilen cebirsel ifadeyi çözün.

#### Çözüm:

Öncelikle parantezleri açarak işleme başlayalım:

    \[3x + 6 - 2x^2 + 10x\]

Benzer terimleri birleştirerek;

    \[-2x^2 + 13x + 6\]

sonucunu elde ederiz.

#### Soru:

    \[4x^2 + 3x - 2 - (2x^2 + x - 5)\]

Verilen cebirsel ifadeyi çözün.

#### Çözüm:

Parantezleri açtıktan sonra benzer terimleri birleştirerek;

    \[2x^2 + 2x + 3\]

sonucunu elde ederiz.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.