Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma

matematik formülü

Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma yapabilmek için öncelikle paydaları eşitlememiz gerekir:

matematik formülü

Çarpma

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken paydaki sayıları kendi aralarında çarpıp paya, paydadaki sayıları kendi aralarında çarpıp paydaya yazarız:

 matematik formülü

Bölme

Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapmak için; işleme girecek ilk rasyonel sayıyı aynen yazar, ikinci rasyonel sayıyı ise ters çeviririz. Ardından çarpma işlemi gerçekleştiririz:

matematik formülü