Birinci Dereceden Denklemler

Çok güzel konudur size sizin dilinizde anlattım aşağıdaki anlatımı hızlıca bir okuyup, anlamadığınız kısımları bir kaç tekrar daha okumanızı öneririm. Konuyu anladıktan sonrası sadece dört işlem demek.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

ax+b=0 eşitliğindeki a ve b birer sayıdır ve x ise bilinmeyendir. bu tip denklemlere bir bilinmeyenli denklemler denir.

ax+b=0 eşitliğinin doğru olmasını sağlayan değer x denklemin köküdür.

Bu ifadeyi doğru yapan bir den çok x olabilir. Bir ya da birden çok x den oluşan bu cevaplar kümesine ÇÖZÜM KÜMESİ denir.

NOT: Kesirli bir eşitlik varsa ve x paydayı sıfır yapıyorsa o değer kök değildir.

1/(x-1) -1 = 0

ifadesinde x = 1 değeri kök olarak kabul edilemez.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler

ax+by+c=0 ifadesinde a,b ve c birer sayıdır. x ve y ise aradığımız iki bilinmeyendir. Bu eşitliği sağlayan (x,y) ikilileri köklerdir. İkili kelimesi yanyana yazılmış iki sayı olarak düşünebilirsiniz, gösterimi (x,y) ya da (1,2) gibi yapılıyor.

İpucu: eğer bu ifade her reel sayı için doğruysa a b ve c sıfır olmalı çünkü her zaman sıfıra eşit olması için x i ve y yi sıfırla çarpıp herhangi x ve y yi yok etmelisiniz. yani ax = 0 by = 0 ve c= 0 olmalı ki bu ifade her reel sayı için doğru olsun.

Denklem sistemlerini nasıl çözeriz

Yok etme yöntemi

yok etme yöntemi çok zor gibi göründüğünden ikinci tercihimiz yerine koyma yöntemi uzun ve daha kolay olabilir, bazen yok etme yöntemine mecbur kalabilirsiniz. Mecbur değilseniz ve soruya ilk bakışta bu yöntemi kullanmanız için gereken kat sayıları göremediyseniz yerine koyma yöntemini kullanın.

Yerine koyma yöntemi

Size verilen ilk denklemde x i eşitliğin bir tarafında yalnız bırakın.

X’i nasıl yalnız bırakırsınız:

  4x+2y+6=0   ifadesinde x i yalnız bırakalım.

  4x=-6-2y

önce altıyı karşıya attık sonra 2y yi karşıya attık, 4x solda kaldı

 x=\frac{ (-6-2y) }{4}

iki tarafıda dörde böldük, ya da başka deyişle dördü karşıya attık x yalnız kaldı.

Bulduğunuz x değerini size verilen ikinci eşitlikteki x in yerine koyun.ü

Mesela birde elinizde 3x+y+5=0 denklemi olsun. Bu denklemde x yerine yukarda bulduğumuz değeri yazın içinde yde olarak.

 3( \frac{ (-6-2y) }{4} )+y+5=0 olsun

Sonra hesaplamaları yapınca karşınıza sayısal bir y değeri çıkacak. Bulduğunuz y değerini verilen iki eşitlikten birine yazarak x değerinide bulabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.