Açılar 6.Sınıf Özet Konu Anlatımı

### Açılar

Açı, iki ışının yani iki doğrunun ortak bir başlangıç noktası etrafında oluşturduğu şekildir. Başlangıç noktası açının köşesi, ışınlar ise açının kenarları olarak adlandırılır.

Aşağıdaki resimde, A noktası açının köşesi , AB ve AC ışınları ise açının kenarlarıdır.

    \[<img src="https://quicklatex.com/cache3/8e/ql_54a0c27f511989ff98ad8d024ac8a58e_l3.png" height="48" width="689" class="ql-img-picture quicklatex-auto-format" alt="Rendered by QuickLaTeX.com" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/>\]

Açıların ölçüsü derece (°) ya da radyan (rad) cinsinden ifade edilir. Çemberin merkez açısı 360° olduğu için, bir çemberdeki merkez açısı 1° olan açının merkez açısı 360 katı yani 360°’dir.

Aşağıdaki şekilde açı ölçüleri gösterilmiştir.

    \[<img src="https://quicklatex.com/cache3/4e/ql_95924d05535e935f65e5c482efef624e_l3.png" height="74" width="690" class="ql-img-picture quicklatex-auto-format" alt="Rendered by QuickLaTeX.com" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/>\]

Örneğin yukarıdaki şekilde açı AOC açısı ise;

    \[\angle AOC = 90 + 60 = 150°\]

olarak ölçülür.

Ayrıca açıların boyutlarına göre isimlendirilirler. Örneğin;

– 0° < \alpha < 90° ise, açı keskin açıdır.
\alpha = 90° ise, açı dik açıdır.
– 90° < \alpha < 180° ise, açı geniş açıdır.
\alpha = 180° ise, açı düz açıdır.
– 180° < \alpha ] (0,0)–(5,0);
\draw [->] (0,0)–(5,1);
\draw [->] (0,0)–(5,2);
\draw [->] (0,0)–(5,3);
\draw (1,0)–(1,0.2);
\draw (2,0)–(2,0.2);
\draw (3,0)–(3,0.2);
\draw (4,0)–(4,0.2);
\node [below] at (1,0) {A};
\node [below] at (2,0) {B};
\node [below] at (3,0) {C};
\node [below] at (4,0) {D};
\node [above] at (1,1.5) {\alpha};
\node [above] at (2,1) {\beta};
\node [above] at (3,1.5) {\gamma};
\node [above] at (4,1) {\delta};
\end{tikzpicture}

    \[- Örneğin yukarıdaki şekilde, $\angle ABD$ ve $\angle CBD$ açıları komşu açılardır. - Ters Açılar: İki doğrunun kesiştiği bir noktada, aralarında oluşan açılara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri eşittir.\]

Rendered by QuickLaTeX.com

    \[- Ters açılardan, $\alpha + \beta = 180°$ olduğu görülebilir. ### Örnek Soru Çözümleri Örnek Soru 1: Aşağıdaki şekillerde, belirtilen açıların ölçülerini bulunuz. a) $\angle ABC =$ 45°\]

Rendered by QuickLaTeX.com

    \[Çözüm: $\angle ABD= \angle CBD = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 45° = 22.5° $  b) $\angle EFD =$ 60°\]

\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
\draw (0,0)–(3,0)–(2,2)–cycle;
\draw (2,2)–(2,0);
\draw (0,0)–(-1,3)–(3,3)–cycle;
\draw (1,3)–(1,1);
\node [below] at (0,0) {E};
\node [below] at (3,0) {F};
\node [above] at (2,2) {D};
\node [below] at (2,0) {C};
\node [above right] at (-1,3) {B};
\node [above] at (1,3) {A};
\node [above right] at (3,3) {G};
\node [left] at (1,1.5) {\alpha};
\n

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.