AÇILAR 6. Sınıf Konu Anlatımı Özeti

6. Sınıf Açılar konusunu tekrar etmek için çok güzel özet konu anlatımı hazırladım. Sorularınızı, Soru Sor sayfasından sorabilirsiniz.

Açılar

İki yönde sonsuz uzatılabilen düz bir çizgiye “doğru” denir. Bu çizgi sonsuz uzunlukta olup her iki yönde de sonsuz uzatılabilir.

AB doğrusu veya k doğrusu


Bir doğrunun, seçilen farklı iki nokta arasında kalan bölümüne ise “doğru parçası” denir. Doğru parçası, doğru üzerinde seçilen iki nokta arasında yer alan bölümü temsil eder. Bu parça, belirli bir başlangıç noktası ve bitiş noktasıyla sınırlıdır.

ML doğru parçası

Başlangıç noktası sabit olup, bir yönde sonsuz uzayabilen düz bir çizgiye ise “ışın” denir. Bir doğru üzerindeki başlangıç noktası sabit olup, bir yönde sonsuz uzayabilen düz bir çizgiye ışın denir. Başlangıç noktasından uzaklaştıkça, çizgi sonsuz uzunlukta devam eder.

CD ışın

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. [DC ve [DE, açının ışınlarıdır ve aynı zamanda açının kollarıdır. Ortak bir noktada buluşan bu ışınlar, açının köşesini oluşturur. Bu ortak nokta D’dir. Açıları sembolle gösterirken, köşenin ortada ve kolların yanında olması önemlidir.

Açı \widehat{} simgesi ile gösterilir. Örneğin: \widehat{CDE}

Açı

Verilen açıların derecesini ölçmek için kullanılan araca “açıölçer” veya “iletki” denir. Ayrıca, bir A açısının ölçüsü “m\widehat{(A)}” şeklinde sembol ile gösterilir.

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

Doğru üzerinde veya doğruyu kesen iki doğrunun birer ışınları ortaksa ve bu ışınlar arasında kalan açılar birbirine eşitse, bu açılara komşu açılar denir. Yani, komşu açılar aynı köşeyi paylaşan ve birer ışınları ortak olan açılardır. Bu tanım, geometri ve açılarla ilgili temel kavramlardan biridir.

Eğer iki açının ölçüleri toplamı 90^\circ ise, bu açılara tümler açılar denir. Tümler açılar, bir doğru üzerinde oluşturulan ve birleşen iki ışının oluşturduğu açılardır. Tümler açılar, toplamı 90^\circ olan dik açıyı oluştururlar.
Örneğin, 30^\circ ve 60^\circ ölçülerine sahip iki açı tümler açılardır, çünkü 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ‘dir.

Ölçüleri toplamı 180^\circ olan iki açıya da “bütünler açılar” denir. Bütünler açılar, birbirlerini tamamlayan açılardır. Yani, bir açının ölçüsü diğer açının eksik kalan kısmını tamamlar ve toplamda 180^\circ oluştururlar. Bütünler açılar, 180^\circ olan dik açıyı oluştururlar.
Örneğin, 60^\circ ve 120^\circ ölçülerine sahip iki açı tümler açılardır, çünkü 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ‘dir.

Hem tümler (bitişik açılar) hem de komşu olan açılara “komşu tümler açılar” denir. Bu açılar, aynı köşeyi paylaşan ve birbirlerine bitişik olan açılardır.

Kesişen iki doğruyla oluşan açılardan komşu olmayanlara “ters açılar” denir. Ters açılar, aynı kiriş üzerinde yer alır ve birbirine bitişik değildir.
Ters açılar, kesişen doğruların oluşturduğu geometrik yapıda yer alır. İki doğru kesiştiğinde, bu kesişim noktası üzerinde çeşitli açılar oluşur. Komşu olmayan iki açıya ters açılar denir.
Özellikle, ters açıların dikkate değer bir özelliği vardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani, her iki ters açının ölçüsü aynıdır.

Bir Yorum Yazın

Yukarıdaki yazıyı nasıl buldunuz? Lütfen yorum yapın ve bizi değerlendirin.