5. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 5. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Yüzdeler
5. SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgenler ve Dörtgenler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler
5. SINIF 2.DÖNEM MATEMATİK KONULARI

6. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 6. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Kümeler
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Oran
6. SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Cebirsel İfadeler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi
Açılar
Alan Ölçme
Çember
Geometrik Cisimler
Sıvı Ölçme
6. SINIF 2.DÖNEM MATEMATİK KONULARI

7. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 7. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Tam Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve Denklem
7. SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Oran ve Orantı
Yüzdeler
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Çember ve Daire
Veri Analizi
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
7. SINIF 2.DÖNEM MATEMATİK KONULARI

8. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 8. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
8. SINIF 2.DÖNEM MATEMATİK KONULARI

9. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 9. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Önermeler ve Bileşik Önermeler
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
Sayı Kümeleri
Bölünebilme Kuralları
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
9. SINIF MATEMATİK KONULARI

10. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 10. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Sıralama ve Seçme
Basit Olayların Olasılıkları
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Çokgenler
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
Katı Cisimler
10. SINIF MATEMATİK KONULARI

11. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 11. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Fonksiyonların Dönüşümleri
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Çemberde Teğet
Dairenin Çevresi ve Alanı
Katı Cisimler
Koşullu Olasılık
Deneysel ve Teorik Olasılık
11. SINIF MATEMATİK KONULARI
Sayı Kümeleri
Bölünebilme
Dik Üçgen
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Dairenin Çevresi ve Alanı
11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI

12. Sınıf Matematik Konuları 2020 2021 Dönemi

2020 2021 birinci ve ikinci dönemlerinde bulunan 12. sınıf matematik konularını aşağıda liste olarak bulabilirsiniz.

Çalışma tavsiyemiz: bu sayfanın baskısını alıp bu listedeki her konudan bir adet orta bir adet zor test çözün.

Eğer tüm konuların orta zorlukta olan testlerinden 1 ya da 2 hata ile geçtiyseniz, zor testlerde eksik yaptığınız konulara odaklanın ve tekrar edin.

Zor testleride hatasız tamamladıysanız sizi tebrik ederiz. Muhtemelen bu konuları anladınız.

Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
!2. Sınıf Birinci Dönem Konuları
Limit ve Süreklilik
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Çemberin Analitik İncelenmesi
!2. Sınıf İkinci Dönem Konuları
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
!2. Sınıf Birinci Dönem Temel Düzey Konuları
Veri Analizi
Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
Küre ve Silindir
!2. Sınıf İkinci Dönem Temel Düzey Konuları