Faiz Nasıl Hesaplanır

Faiz hesaplama ve faiz problemleri matematiğin en zevkli konularından biridir. Çünkü faiz kavramı, günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan ve aşina olduğumuz bir kavramdır.

Faiz hesabı yapmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz ancak dilerseniz önce faizin tanımıyla başlayalım. Faiz, kısaca, bankaya yatırılan paranın zaman geçtikçe değerlenmesi anlamına gelir. Yani bugün faize yatırdığınız A lira günler, aylar veya yıllar sonra paranızı bankadan çekerken A+F lira olacaktır. Burada F, faiz gelirini ifade eder. Faiz geliri, bankanın uyguladığı faiz oranı ve  paranın bankada kaldığı süreye göre değişiklik gösterir. Faiz hesapları basit faiz ve bileşik faiz olmak üzere ikiye ayrılır. Hem basit faiz hesaplamalarında hem de bileşik faiz hesaplamalarında karışıklık yaşanmaması için 1 ay= 30 gün  ve 1 yıl= 360 gün olarak kabul edilir.

Basit Faiz Formülü:

Matematik Formülü


Bileşik Faiz Formülü:

Matematik Formülü

Basit Faiz Nedir?

Basit faiz; bankaya yatırılan ana paranın değişmediği kabul edilerek hesaplanan faiz geliridir. Basit faiz formüllerine geçmeden önce formüllerde kullanacağımız değişkenleri tanıyalım:

A: Anapara yani bankaya yatırdığımız ilk para. Kimi kaynaklarda kapital olarak da ifade edilir.

F: Faiz geliri

n: Faiz yüzdesi, gerçek hayatta bankadan bankaya değişiklik gösterebileceği için sorularda da farklı değerler olarak karşımıza çıkar

t: Zaman yani ana paranın bankada kaldığı toplam süre

Ana formülümüz aşağıdaki gibi olacaktır.

Matematik Formülü

Şimdi bu değişkenlerin kullanılmasıyla elde edilen formüllere göz atalım;

Günlük Faiz: Matematik Formülü

Aylık Faiz: Matematik Formülü

Yıllık Faiz: Matematik Formülü

Formülleri dikkatlice incelerseniz sadece paydada kalan kısmın değişiklik gösterdiğini fark edebilirsiniz. O yüzden tüm formülleri ezberlemek yerine sadece yıllık faiz formülünü ezberledikten sonra yıllık faizin paydasındaki 100’ü bir yılda 12 ay olduğu için 12 ile çarptığınızda aylık faiz formülünü, bir yılda 360 gün olduğu için 360 ile çarparak günlük faiz formülünü kolaylıkla elde edebilirsiniz.

Birleşik Faiz Nedir?

Bileşik faiz, anaparanın sabit olmadığı, yıllık faizin ana paraya dahil edilerek bir sonraki yılda daha fazla faiz geliri elde edildiği durumu ifade etmek için kullanılır. Birleşik faiz formüllerine geçmeden önce formüllerde kullanacağımız değişkenleri tanıyalım:

A: Anapara yani bankaya yatırdığımız ilk para. Kimi kaynaklarda kapital olarak da ifade edilir.

F: Faiz geliri

n: Faiz yüzdesi, gerçek hayatta bankadan bankaya değişiklik gösterebileceği için sorularda da farklı değerler olarak karşımıza çıkar

t: Zaman yani ana paranın bankada kaldığı toplam süre

Ana formülümüz aşağıdaki gibi olacaktır.

Matematik Formülü